Szkolenie online: Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2024 roku w zakładach pracy. Obowiązki płatników podatku dochodowego od osób fizycznych w szczególności w zakresie wypłacanych wynagrodzeń ze stosunku pracy krajowych i zagranicznych jak i umów cywilno-prawnych

Data: 17.04.2024   Godzina: 9:00 -14:00
Miejsce: online

Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2024 roku w zakładach pracy. Obowiązki płatników podatku dochodowego od osób fizycznych w szczególności w zakresie wypłacanych wynagrodzeń ze stosunku pracy krajowych i zagranicznych jak i umów cywilno-prawnych


Program szkolenia:

 1. Obowiązki płatników w odniesieniu do wypłaconych wynagrodzeń:
  • w trakcie trwania stosunku pracy,
  • po ustaniu stosunku pracy,
  • po śmierci pracownika.
 2. Przychody o charakterze pieniężnym i inne świadczenia otrzymywane od płatników mające wpływ na wysokość pobieranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 3. Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy:
  • w trakcie trwania stosunku pracy,
  • dla pracowników pracujących zdalnie,
  • po ustania stosunku pracy
 4. Omówienie Interpretacji Ogólnej Ministra Finansów z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie konsekwencji podatkowych zapłaty przez płatnika zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.
 5. Zasady dotyczące stosowania przez płatników zwolnienia z opodatkowania przychodów objętych ulgą:
  • dla młodych,
  • na powrót,
  • rodzina 4+
  • seniorów w trakcie zatrudnienia i po ustaniu stosunku pracy.
 6. Opodatkowanie przez płatników wynagrodzeń wypłaconych podatnikom korzystającym ze zwolnienia z opodatkowania po przekroczeniu limitu tj. 85 528 zł przychodu objętego zwolnieniem lub zastosowanie zwolnienia z opodatkowania po złożeniu przez podatników oświadczeń o nieprzekroczeniu w roku podatkowym 30 000 dochodu.
 7. Zasady dotyczące stosowania przez płatników zwolnień przedmiotowych z art. 21 ustawy o pdof (zmniejszenie niektórych limitów).
 8. Szczegółowe omówienie i wynikające skutki ze składanych przez podatników formularzy PIT-2(9):
  • w trakcie trwania stosunku pracy (i innych umów),
  • po ustaniu stosunku pracy (i innych umów).
 9. Opodatkowanie przychodów z działalności wykonywanej osobiście (przychody z działalności artystycznej, literackiej, sportowej, przychody osób pełniących obowiązki społeczne i obywatelskie, umowy zlecenia i o dzieło, przychody członków zarządu, członków rad nadzorczych, kontraktów menedżerskich itp.). Zasady opodatkowania świadczeń pieniężnych oraz pozostałych świadczeń finansowanych tym podatnikom.
 10. Opodatkowanie przez płatników przychodów z praw majątkowych – art. 18 ustawy pdof.(m. in. umowy cywilno-prawne o charakterze twórczym).
 11. Zasady dotyczące poboru przez płatników podatku zryczałtowanego od niektórych przychodów (dywidendy, małe umowy, wygrane w konkursach, oprocentowanie pożyczek, przychody z umów cywilno-prawnych wypłacone osobom zagranicznym).
 12. Wykorzystanie interpretacji wydawanych przez KIS dotyczących wybranych zagadnień istotnych dla płatników przy poborze zaliczek na pdof oraz podatku zryczatłowanego.
 13. Udzielanie odpowiedzi na indywidualne pytania i problemy powstałe u płatników w trakcie wykonywanych przez nich obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Pytania mogą być zadane przed szkoleniem, które wykładowca omówi na szkoleniu. Pytania mogą być również zadawane w trakcie szkolenia.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Zajęcia poprowadzi: Małgorzata Świątek – doświadczony i ceniony wykładowca. Wysokiej klasy ekspert w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, praktyk, wieloletni pracownik aparatu skarbowego.
Cena za udział w szkoleniu: 390,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online z prezentacją i transmisją wideo szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia (zgodne ze wzorem MEN)

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub wpłata przelewem na konto po szkoleniu do 7 dni

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »