Szkolenie online: Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2023 roku. Przygotowanie zakładów pracy do akcji PIT

Data: 15.12.2023   Godzina: 9:00
Miejsce: online

Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2023 roku. Przygotowanie zakładów pracy do akcji PIT


Cele szkolenia: na szkoleniu zostaną podsumowanie zasady dotyczące poboru i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023 roku w zakładach pracy. Omówione będą zasady dotyczące sporządzania informacji i deklaracji podatkowych z uwzględnieniem zmian obowiązujących w roku 2023 oraz formularze obowiązujące płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-R, IFT-1/IFT-1R).

Program szkolenia:

 1. Obowiązki płatników w zakresie opodatkowania pdof wypłaconych wynagrodzeń ze stosunku pracy.
 2. Konsekwencje dot. zwrotu składek ZUS mające wpływ na opodatkowanie przychodów oraz sporządzenie informacji PIT 11 i deklaracji PIT 4R.
 3. Pracownicze koszty uzyskania przychodów, w tym koszty 50% dla twórców.
 4. Konsekwencje zapłaty przez płatnika zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w świetle Interpretacji Ogólnej N r DD3.8203.1. 2023 Ministra Finansów z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie konsekwencji podatkowych zapłaty przez płatnika zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.
 5. Zasady dotyczące ryczałtów przyznanych od 5 kwietnia 2023 r. kuratorom sądowym w przypadku gdy zawodowy kurator ma trudności w przemieszczaniu się komunikacją publiczną i w związku z tym wykorzystuje do celów służbowych prywatne auto.
 6. Zasady dotyczące korzystania przez pracowników z samochodów służbowych do celów prywatnych.
 7. Stanowisko Ministerstwa Finansów dotyczące zwiększonych kosztów uzyskania przychodów dla pracowników zamiejscowych pracujących zdalnie w świetle znowelizowanego kodeksu pracy oraz zwracanych im przez pracodawców świadczeń.
 8. Zasady dotyczące stosowania przez płatników zwolnienia z opodatkowania przychodów objętych ulgami:
  • dla młodych,
  • na powrót,
  • rodzina 4+
  • seniorów.
 9. Opodatkowanie przez płatników wynagrodzeń wypłaconych podatnikom korzystającym ze zwolnienia z opodatkowania po przekroczeniu limitu tj. 85 528 zł przychodu objętego zwolnieniem.
 10. Zastosowanie przez płatników zwolnienia z opodatkowania wypłaconych wynagrodzeń na podstawie złożonych przez podatników oświadczeń.
 11. Zasady dotyczące zwolnienia z opodatkowania pdof zasiłków macierzyńskich wypłacanych podatnikom znajdującym się w grupach uprzywilejowanych .
 12. Omówienie oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczek pobieranych przez płatników.
 13. Skutki podatkowe wynikające z oświadczeń i wniosków złożonych przez podatników w czasie trwania stosunków prawnych.
 14. Omówienie obowiązującego w 2023 roku formularza PIT-2(9) -interpretacje dot. niektórych problemów.
 15. Stosowanie przez płatników zwolnień przedmiotowych z art. 21 ustawy.
 16. Opodatkowanie przychodów z działalności wykonywanej osobiście – art. 13 ustawy pdof
 17. Zasady stosowania ulgi podatkowej w trakcie trwania umów i po ich zakończeniu w stosunku do:
  • umów o pracę,
  • umów zlecenia.
 18. Opodatkowanie przez płatników przychodów z praw majątkowych – art. 18 ustawy pdof. (m. in. prawa autorskie i pokrewne).
 19. Zasady dotyczące poboru przez płatników podatku zryczałtowanego od niektórych przychodów (dywidendy, małe umowy cywilno-prawne, wygrane w konkursach, oprocentowanie pożyczek itp).
 20. Zasady opodatkowania dodatków dla sołtysów wprowadzonych od 1 lipca 2023 r. na podstawie ustawy z 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.
 21. Omówienie zasad dotyczących sporządzania informacji podatkowych PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R.
 22. Omówienie zasad dotyczących sporządzania deklaracji podatkowych przez płatników PIT-4R, PIT-8AR.
 23. Udzielanie odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników.

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Zajęcia poprowadzi Małgorzata Świątek - doświadczony i ceniony wykładowca. Wysokiej klasy ekspert w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, praktyk, wieloletni pracownik aparatu skarbowego.
Cena za udział w szkoleniu: 390,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online z prezentacją i transmisją wideo szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia (zgodne ze wzorem MEN)

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »