Szkolenie online: PIT za 2022 i 2023 r. – zamknięcie roku. Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych

Data: 9.12.2022   Godzina: 9:00
Miejsce: online

PIT za 2022 i 2023 r. – zamknięcie roku. Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych


Cel szkolenia: omówienie zmian w formularzach i deklaracjach podatkowych PIT-2, PIT-11, IFT-1/1R oraz prawidłowe ich wypełnienie. Na szkoleniu omówione zostaną zasady wykazywania dochodów po zmianach wprowadzonych do ustawy o PDOF prawidłowe sporządzenie deklaracji rocznych PIT-11 dla pracowników/zleceniobiorców w tym pracowników oddelegowanych, cudzoziemców oraz wynagrodzenia kierowców w przewozach międzynarodowych.

Program szkolenia:

I. Skala podatkowa i jej wpływ na rozliczanie dochodów

 1. skala podatkowa: 12% (17%) 32%
 2. pobór zaliczki na podatek dochodowy po zmianach w 2022 r.
  ulga dla klasy średniej – porównanie zaliczek na podatek a PIT za 2022 r.
 3. skutki wprowadzonych zmian a rozliczenie podatku za 2022 r.

II. PIT-2
Wnioski i oświadczenia i ich wpływ na rozliczenia podatkowe zmiany od 2023 r.

 1. warunki stosowania kwoty zmniejszającej podatek (oświadczenie PIT-2)
  nowy podział na 1/12-24-36
 2. wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy w 2022/2023 r.
 3. oświadczenia o stosowaniu: ulgi na powrót/rodziców dzieci 4+/seniorów
 4. wniosek o niestosowanie kosztów uzyskania przychodu w tym 50%
 5. wniosek o rozliczanie podatku osób do 26 lat
 6. oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu małżonków w tym osób samotnie wychowujących dzieci
 7. wniosek o rozliczanie zaliczki na podatek w wysokości 32%
 8. oświadczenie o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek E-R
 9. ustanie zatrudnienia a KUP i kwota zmniejszająca podatek

III. PIT-11 za 2022 r.
dla Pracowników

 1. prawidłowe wykazywanie przychodów w PIT po zmianach w 2022 r.
 2. podział przychodów pracowników po ukończeniu wieku emerytalnego
 3. przychody pracowników korzystających z ulgi dla młodych/powracających/rodziców dzieci 4+/seniorów
 4. podział kwot wypłacanych zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego
 5. krok po krok jak wypełnić nową informację PIT-11 za 2022 r.

IV. PIT-11 za 2022 r.
dla Zleceniobiorców

 1. przychody z umów zlecenia, dzieło, kontraktów menedżerskich
 2. powołanie, rada nadzorcza
 3. ulga dla młodych/powracających/rodziców dzieci 4+/seniorów

V. PIT-11 za 2022 r.
dla Cudzoziemców i Pracowników oddelegowanych w tym kierowców w przewozach międzynarodowych

 1. rozliczenie roczne cudzoziemców (umowa o pracę i zlecenia)
 2. rozliczenie roczne pracowników oddelegowanych
 3. metoda proporcjonalnego odliczenia podatku i wyłączenia z progresją

VI. IFT-1/1R za 2022 r.
dla Cudzoziemców

 1. rozliczenie roczne cudzoziemców (umowa zlecenia)

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Zajęcia poprowadzi: Pan Przemysław Jeżek – wysokiej klasy specjalista i szkoleniowiec z wieloletnią praktyką zawodową w zakresie kadrowo-płacowym, pracował w działach personalnych dużych instytucji. Autor wielu publikacji z tego zakresu. Praktyk, stały współpracownik firmy.
Cena za udział w szkoleniu: 420,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online z prezentacją i transmisją wideo szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia zgodne ze wzorem MEN

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »