Szkolenie online: Nowe obowiązki pracodawcy w związku z wejściem w życie 17 grudnia 2021 r. dyrektywy o ochronie sygnalistów w Powiatowych Urzędach Pracy

Data: 29.09.2021   Godzina: 9:00
Miejsce: szkolenie online

Nowe obowiązki pracodawcy w związku z wejściem w życie 17 grudnia 2021 r. dyrektywy o ochronie sygnalistów w Powiatowych Urzędach Pracy


Program szkolenia:

1. Podstawowe założenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

2. Zakres przedmiotowy dyrektywy kiedy i w jakich wypadkach dyrektywa ma zastosowanie?

3. Jaki pracodawca musi wdrożyć regulacje dyrektywy, a kogo ona chroni?

4. Kto to jest sygnalista osoba dokonująca zgłoszenia co i komu zgłasza?

5. Zgłoszenia wewnętrzne wewnętrzne kanały dokonywania zgłoszeń oraz konieczność utworzenia stosownych procedur.

6. Zgłoszenia zewnętrzne zewnętrzne kanały dokonywania zgłoszeń.

7. Działania następcze związane ze zgłoszeniami jako konsekwencja zgłoszenia.

8. RODO a poufność w sprawach sygnalistów.

9. Ochrona sygnalisty i środki wsparcia.

10. Data graniczna 17 grudnia 2021 r. jak się do niej przygotować w zakładzie pracy?

11. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN. Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.


Zajęcia poprowadzi: Monika Tarnawa - Zajączkowska radca prawny, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, praktyk.
Cena za udział w szkoleniu: 350,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online z prezentacją i transmisją wideo szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia zgodne ze wzorem MEN

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »