Szkolenie online: Kompendium wiedzy z planowania i rozliczania czasu pracy w 2021 roku z uwzględnieniem pracy zdalnej

Data: 5.08.2021   Godzina: 9:00
Miejsce: szkolenie online

 


Kompendium wiedzy z planowania i rozliczania czasu pracy w 2021 roku z uwzględnieniem pracy zdalnej


Program szkolenia:

 1. Prawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy w 2021 r.
 2. Ewidencja czasu pracy w formie elektronicznej – stanowiska MRPiPS oraz PIP.
 3. Dokumenty dotyczące formalnych aspektów czasu pracy – wyjaśnienie, które z nich gromadzimy w aktach osobowych a które poza nimi.
 4. Harmonogramy czasu pracy oraz listy obecności – prawidłowe sporządzanie oraz okres ich przechowywania.
 5. Dopuszczalność zmiany harmonogramu – stanowisko PIP.
 6. Lista obecności jako ewidencja czasu – czy jest to dopuszczalne?
 7. Ewidencja pracy zdalnej a ewidencja czasu pracy.
 8. Jak prawidłowo ewidencjonować pracę zdalną? – kontrole PIP w tym zakresie.
 9. Praca zdalna – jak prowadzić ewidencję czasu pracy i listy obecności.
 10. Przechowywanie ewidencji pracy zdalnej.
 11. Planowanie czasu pracy dla podstawowego i równoważnego czasu pracy – najczęściej popełniane błędy.
 12. Odpoczynek dobowy i tygodniowy – zrównoważenie naruszonego odpoczynku, odpoczynek pracownika powracającego z podróży służbowej (delegacji).
 13. Przepisy o czasie pracy wprowadzone w ramach kolejnych tarcz antykryzysowych – kontrole PIP w tym zakresie (ograniczenie odpoczynku, równoważny czas pracy, zmiana rozkładu czasu pracy).
 14. Prawidłowe ustalenie rozkładów czasu pracy pracowników w dobie pracowniczej – kiedy i na jakich zasadach dopuszczone jest dwukrotne rozpoczynania pracy w tej samej dobie pracowniczej?
 15. Ruchomy czas pracy – prawidłowe wprowadzanie w firmie, porozumienie, wnioski pracowników.
 16. Czas pracy osób niepełnosprawnych – prawidłowe planowanie oraz problematyka rozliczana wyjść prywatnych.
 17. Praca w godzinach nadliczbowych – prawidłowe rekompensowanie: wyjaśnienie, kiedy i w jaki sposób udzielamy czasu wolnego, rekompensata w postaci dodatku do wynagrodzenia 50 i 100% (jakie składniki wynagrodzenia wliczamy).
 18. Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowym czasem wolnym – kiedy nie płacimy za czas wolny? – stanowisko PIP.
 19. Choroba pracownika w dniu, w którym miał mieć udzielony czas wolny za nadgodzin – stanowisko PIP.
 20. Praca w dniu wolnym od pracy – prawidłowe rekompensowanie oraz najczęściej popełniane błędy.
 21. Praca w dniu wolnym od pracy pracownika samorządowego.
 22. Gotowość do pracy (dyżur) – prawidłowe planowanie oraz zmiana przepisów dotyczących ewidencjonowania dyżuru.
 23. Praca w niedziele i święta.
 24. Praca w godzinach nadliczbowych dla osób zarządzających oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych.
 25. Planowanie i rozliczanie czasu pracy dla „niepełnoetatowców”.
 26. Niepełny etat dla pracownika samorządowego – wykazywanie godzin ponadwymiarowych w umowie – stanowisko PIP.
 27. Rozliczanie czasu pracy pracowników samorządowych dla kadry zarządzającej i kierowników – stanowiska PIP.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN. Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.


 

Zajęcia poprowadzi: prawnik, Inspektor Pracy, praktyk, doświadczony i ceniony wykładowca, stały współpracownik firmy.
Cena za udział w szkoleniu: 300,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online z prezentacją i transmisją szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia oraz do tygodnia po szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia zgodne ze wzorem MEN

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »