Szkolenie online: Klasyfikacja budżetowa w świetle interpretacji Ministerstwa Finansów

Data: 28.07.2021   Godzina: 9:00
Miejsce: szkolenie online

Klasyfikacja budżetowa w świetle interpretacji Ministerstwa Finansów


Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie klasyfikacji budżetowej ze szczególnym uwzględnieniem działalności samorządowych jednostek organizacyjnych.

Program szkolenia:

 1. Klasyfikacja budżetowa jako obowiązek wynikający z ustawy o finansach publicznych.
 2. Klasyfikacja budżetowa według tzw. podziałek:
  • działy,
  • rozdziały,
  • paragrafy,
  • grupy wydatkowe.
 3. Funkcje klasyfikacji budżetowej:
  • funkcja prawna,
  • funkcja ewidencyjna,
  • funkcja informacyjna,
  • funkcja statystyczna.
 4. Kryteria klasyfikacji budżetowej:
  • podmiotowe,
  • przedmiotowo-funkcjonalne,
  • rodzajowe.
 5. Zastosowanie klasyfikacji w działalności samorządowych jednostek organizacyjnych – szczegółowe omówienie paragrafów dochodowych i wydatkowych w podziale na bieżące oraz majątkowe.
 6. Omówienie najnowszych zmian w zakresie klasyfikacji budżetowej (2021 r.).
 7. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.


Zajęcia poprowadzi: pracownik samorządowy, specjalista i praktyk z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, sprawozdawczości, audytu, kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Doświadczony wykładowca i szkoleniowiec.
Cena za udział w szkoleniu: 350,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online z prezentacją i transmisją wideo szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia zgodne ze wzorem MEN

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »