Szkolenie online: Emerytury i renty – stan prawny na sierpień 2020 r.

Data: 24.08.2020   Godzina: 9:00
Miejsce: szkolenie online

Emerytury i renty – stan prawny na sierpień 2020 r.


Program szkolenia:

 1. Kiedy najkorzystniej zgłosić wnioski o emerytury?
 2. Jak wyliczyć nową emeryturę w 2020 r.?
 3. Dla kogo wystawiamy druk ZUS ERp-7?
 4. Wiek emerytalny (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni) a warunki do przyznania emerytury oraz zmiany w ustalaniu wysokości.
 5. Wniosek o emeryturę i inne świadczenia – zasady postępowania w sprawie świadczeń:
 • jakie formularze,
 • zasady kompletowania i sporządzania wniosków o emeryturę,
 • środki dowodowe potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe.
 1. Obecne zasady ustalania uprawnień i wysokości emerytur z systemu zreformowanego:
 • uwzględnianie okresów sprawowania opieki nad dzieckiem przy ustalaniu wysokości kapitału początkowego,
 • uwzględnianie pełnego okresu studiów wyższych przy ustalaniu podstawy wymiaru i wysokości kapitału początkowego,
 • możliwość uwzględnienia przy obliczaniu emerytury zreformowanych zasad – tablic trwania życia obowiązujących w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął obowiązujący go wiek emerytalny zamiast tablic obowiązujących w dacie składania wniosku (jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego).
 1. Ustalanie wysokości okresowej emerytury kapitałowej i emerytury w docelowej wysokości.
 2. Nowe korzystne emerytury dla kobiet z 1953 r.
 3. Wcześniejsza emerytura z tytułu pracy w szczególnych warunkach i emerytura pomostowa:
 • wypełnianie i kompletowanie wniosku,
 • warunki przyznawania tych emerytur,
 • możliwość zarobkowania,
 • uwzględnianie okresów odbywania zasadniczej służby wojskowej do okresów zatrudnienia
  w szczególnych warunkach.
 1. Renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinne:
 • zasady przyznawania i ustalania ich wysokości oraz wypłaty,
 • renta z tytułu niezdolności do pracy dla osób legitymujących się długoletnim okresem składkowym i nieskładkowym.
 1. Zasady przeliczania wysokości świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w tym:
 • emerytury według „starych zasad”,
 • emerytury nowe,
 1. Ustawa z 31.01.2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym – „emerytura mama plus”  

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.


Czas trwania i forma kształcenia: 9.00-14.00, wykład online


Cel szkolenia

Uczestnicy
szkolenia

Efekty szkolenia

Omówienie najważniejszych zagadnień związanych z emeryturami i rentami w 2020 r.:
• Nowe zmiany w emeryturach dla rocznika 1953 (średni zysk przy przeliczeniu emerytury 210 zł miesięcznie)
• Najnowsze projekty ustaw o wcześniejszych emeryturach przy długim stażu pracy
• Nowe zasady obliczania emerytur w miesiącu czerwcu 2020 r.
• Dodatek solidarnościowy
• Nowe świadczenia z ustawy z 31.07.2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych
do samodzielnej egzystencji – od kiedy, dla kogo, czy ZUS przyzna z urzędu
Pracownicy działów kadr w instytucjach publicznych oraz firmach. Uczestnicy będą zaznajomieni z wszelkimi zmianami wprowadzonymi do przepisów prawnych dot. emerytur i rent.
Będą potrafili przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczną pracę oraz przekazywać wiedzę zainteresowanym pracownikom w miejscu pracy.
Zajęcia poprowadzi: ekspert z zakresu emerytur i rent oraz kapitału początkowego, znany i ceniony wykładowca, długoletni pracownik ZUS.
Cena za udział w szkoleniu: 290,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online prezentacją i transmisją szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia zgodne ze wzorem MEN

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelew

Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
Pobierz formularz »