Szkolenie online: Dokumentacja pracownicza i praca zdalna

Data: 29.07.2021   Godzina: 9:00
Miejsce: szkolenie online

Dokumentacja pracownicza i praca zdalna


Program szkolenia:

I. Dokumenty, które obejmuje dokumentacja pracownicza oraz okresy ich przechowywania:

 • akta osobowe po zmianie przepisów – zasady prowadzenia akt osobowych,
 • okres przechowywania dokumentacji,
 • warunki, w jakich powinna być przechowywana dokumentacja,
 • zasady dostosowywania teczek do nowych przepisów,
 • zasady przechodzenia na e-teczkę i odbiór dokumentów przez pracownika,
 • prowadzenie części dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej,
 • nowe części akt osobowych po zmianach,
 • obowiązki w zakresie wydawania kopii dokumentacji na życzenie pracownika.

II. Dokumenty przechowywane w poszczególnych częściach akt osobowych:

 • dokumenty dostarczane przez pracownika,
 • dokumenty, które dotyczą przebiegu zatrudnienia (umowy, informacje i oświadczenia pracownika, itp.),
 • obowiązki informacyjne w stosunku do pracownika,
 • dokumenty związane z ustaniem stosunku pracy,
 • nowy sposób przechowywania dokumentów dotyczących kar porządkowych.

III. Dokumentacja badań profilaktycznych i szkoleń BHP:

 • zasady honorowania orzeczenia lekarskiego z poprzedniego zakładu pracy,
 • sposób przygotowywania skierowania na badania lekarskie,
 • szkolenia okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych,
 • badania lekarskie, szkolenia BHP – oryginały czy kopie do akt osobowych?
 • zmienione zasady kierowania i przeprowadzania profilaktycznych: wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników w związku z przeciwdziałaniem COVID-19,
 • nowe reguły przeprowadzania wstępnych i okresowych szkoleń pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

IV. Dokumenty, które mogą być przechowywane poza aktami osobowymi.

V. Zasady tworzenia dokumentacji dotyczącej czasu pracy:

 • dokumenty z zakresu czasu pracy, przechowywane w oddzielnej dokumentacji,
 • ewidencja czasu pracy – obligatoryjne zapisy, niepełna ewidencja czasu pracy,
 • listy obecności oraz grafiki – wyjaśnienie, co powinny zawierać i jak długo należy je przechowywać,
 • ewidencja czasu pracy wyłącznie w formie elektronicznej,
 • dokumentowanie pracy w godzinach nadliczbowych,
 • elastyczny czas pracy – dokumenty, które musi posiadać pracodawca.

VI. Praca zdalna:

 • ewidencja czasu pracy przy pracy zdalnej, przestoju, obniżeniu norm czasu pracy,
 • zasady i forma powierzenia pracy zdalnej,
 • dokumenty, które pracodawca powinien prowadzić przy pracy zdalnej,
 • przechowywanie ewidencji pracy zdalnej,
 • częściowa praca zdalna – tryb wprowadzenia,
 • kontrola przez pracodawcę wykonywania pracy zdalnej.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.


Zajęcia poprowadzi: Magdalena Miska - prawnik, Inspektor Pracy, praktyk, doświadczony i ceniony wykładowca, stały współpracownik firmy.
Cena za udział w szkoleniu: 300,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online prezentacją i transmisją szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia zgodne ze wzorem MEN

Forma płatności: przelew na konto po szkoleniu do 14 dni

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »