Szkolenie online: Dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków oraz umów zlecenia w 2021 r.

Data: 22.04.2021   Godzina: 9:30
Miejsce: szkolenie online

Dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków
oraz umów zlecenia w 2021 r.


 

I. Nowe zasady przy zbiegach egzekucji od 31 lipca 2020 r. – obowiązki pracodawcy wobec organów egzekucyjnych

 1. Informacje dla organów egzekucyjnych: Komornik, ZUS, Urząd Skarbowy.
 2. Zbieg egzekucji komorniczej, sądowej i administracyjnej.
 3. Obowiązki pracodawcy przy zatrudnieniu lub zwolnieniu pracownika.
 4. Kara pieniężna za niewywiązywanie się z obowiązku informacyjnego.

II. Nowe zasady rozstrzygania zbiegów egzekucji do zasiłków od 31 lipca 2020 r.

 1. Zbiegi do świadczeń chorobowych i prowadzone tytułem alimentów.

III. Tarcza Antykryzysowa: 3.0-4.0 – podwyższenie kwot wolnych od potrąceń

 1. Zajęcia objęte wyższą kwotą wolną i zasady ich ustalania.
 2. Kwota wolna przy obniżonym wynagrodzeniu w związku z pandemią.
 3. Brak możliwości potrąceń niealimentacyjnych z otrzymanego dofinansowania.

IV. Zajęcie wierzytelności przez Syndyka

V. Potrącenia po przystąpieniu do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) – zmiany w przepisach Kodeksu Pracy od 1 stycznia 2019 r.

 1. Wysokość dokonywanych potrąceń z wynagrodzenia pracownika.
 2. Wpływ potrącanych składek na kwoty wolne od potrąceń.
 3. Kwota, od której należy dokonać obowiązkowych potrąceń do wypłaty.
 4. Zgoda pracownika.

VI. Nowelizacja przepisów ustawy o podatku a wpływ na potrącenia

 1. PIT – zerowy dla młodych do 26 lat.
 2. Zmiana kosztów uzyskania przychodów.

VII. Praktyczne przykłady jak w 2021 r. dokonywać potrąceń: z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych

 1. Wynagrodzenie za pracę:
  • kwalifikacja świadczeń do wynagrodzenia,
  • potrącenia za zgodą i “bez zgody pracownika”,
  • kolejność dokonywania potrąceń i wysokość dokonywanych potrąceń w tym z nagród, ZFŚS, wynagrodzenia rocznego, nagród, premii w tym za okresy dłuższe niż 1 miesiąc,
  • kiedy należy pomniejszyć kwotę wolną od potrąceń,
  • świadczenia w „naturze” obok wynagrodzenia za pracę,
  • kilkukrotna wypłata wynagrodzenia w danym miesiącu,
  • potrącenie z wynagrodzenia chorobowego,
  • potrącenia dobrowolne, kary pieniężne,
  • potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia za pracę.
 2. Zasiłki z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego
  • nowa wysokość kwot wolnych od 1 marca 2021 r.,
  • sposób ustalania wysokości potrąceń wraz z kwotami wolnymi od potrąceń,
  • zasady obniżania kwot wolnych,
  • potrącenie, gdy w danym miesiącu wypłacono wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłek.
 3. Wierzytelność z umów cywilnoprawnych
  • zastosowanie kwoty wolnej od 1 stycznia 2021 r.,
  • jak ustalić faktyczną kwotę potrąceń,
  • granice i kwota wolna przy dokonywaniu potrąceń w 2021 r.,
  • stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości dot. kwot wolnych,
  • pomniejszenie kwoty wolnej w stosunku do liczby godzin wykonywanego zlecenia.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.


Czas trwania i forma kształcenia: 9:30-14:30, wykład online


 

Zajęcia poprowadzi:


Przemysław Jeżek - wysokiej klasy specjalista i szkoleniowiec z wieloletnią praktyką zawodową w zakresie kadrowo-płacowej, pracował w działach personalnych dużych instytucji.
Cena za udział w szkoleniu: 350,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online prezentacją i transmisją szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia zgodne ze wzorem MEN

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »