Szkolenie online: Czas pracy w praktyce – stan prawny na sierpień 2024 r.

Data: 7.08.2024   Godzina: 9:30 -14:30
Miejsce: online

Czas pracy w praktyce – stan prawny na sierpień 2024 r.


Program szkolenia:

 1. Ewidencja czasu pracy – jak prawidłowo ją prowadzić w 2024 r.; obligatoryjna treść ewidencji czasu pracy.
 2. Ewidencja czasu pracy w formie elektronicznej – stanowiska MRPiPS oraz PIP.
 3. Ewidencja czasu pracy jako kilka dokumentów – stanowisko MRPiPS.
 4. Niepełna ewidencja czasu pracy – w jakich przypadkach możemy ją prowadzić.
 5. Regulamin pracy – obowiązkowe zapisy odnoszące się do czasu pracy.
 6. Dokumenty dotyczące formalnych aspektów czasu pracy – które gromadzimy w aktach osobowych a które poza nimi.
 7. Dokumentacja dotycząca korzystania z uprawnień rodzicielskich np. zgody na pracę w godzinach nadliczbowych opiekunów dzieci – jak dokumenty te powinny wyglądać po nowelizacji przepisów (oświadczenie a zgoda).
 8. harmonogramy czasu pracy, listy obecności – jak powinny wyglądać, okres ich przechowywania.
 9. Ewidencja czasu pracy w „nietypowych” przypadkach np. przerwy na karmienie, przestój, szkolenia dokształcające.
 10. Dopuszczalność zmiany harmonogramu – stanowisko PIP.
 11. informacja o warunkach zatrudnienia po zmianach zapisy dotyczące czasu pracy.
 12. Zapisy dotyczące godzin ponadwymiarowych w umowach o pracę. Jak je formułować; odrębne regulacje w przypadku samorządu.
 13. Lista obecności jako ewidencja czasu – czy jest to dopuszczalne.
 14. Listy obecności przy pracy zdalnej.
 15. Jak prawidłowo ewidencjonować pracę zdalną – kontrole PIP w tym zakresie.
 16. Planowanie czasu pracy dla podstawowego i równoważnego czasu pracy.
 17. Odpoczynek dobowy i tygodniowy; zrównoważenie naruszonego odpoczynku, odpoczynek pracownika powracającego z podróży służbowej (delegacji).
 18. Odpoczynki dobowe i tygodniowe – dopuszczalne przypadki ich naruszenia.
 19. Prawidłowe ustalenie rozkładów czasu pracy pracowników w dobie pracowniczej. Kiedy i na jakich zasadach dopuszczone jest dwukrotne rozpoczynania pracy w tej samej dobie pracowniczej?
 20. Wyjścia prywatne – ewidencjonowanie i rozliczanie.
 21. Ruchomy czas pracy – jak prawidłowo wprowadzić w firmie – porozumienie, wnioski pracowników.
 22. Problematyka rozliczania czasu pracy osób niepełnosprawnych.
 23. Osoba niepełnosprawna zaliczona w niepełnym wymiarze – proporcje z 8 czy 7 godzin.
 24. Pracownik niepełnosprawny a wyjścia prywatne – stanowisko PIP.
 25. Praca w godzinach nadliczbowych – jak prawidłowo ją zrekompensować – kiedy i w jaki sposób udzielamy czasu wolnego; rekompensata w postaci dodatku do wynagrodzenia 50 i 100 % (jakie składniki wynagrodzenia wliczamy).
 26. Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowym czasem wolnym – kiedy nie płacimy za czas wolny? – stanowisko PIP.
 27. Choroba pracownika w dniu w którym miał mieć udzielony czas wolny za nadgodzin – stanowisko PIP.
 28. Praca w dniu wolnym od pracy – jak ją prawidłowo zrekompensować, najczęściej popełniane błędy.
 29. Praca w dniu wolnym od pracy pracownika samorządowego.
 30. Gotowość do pracy (dyżur) – jak prawidłowo go planować – jakie informacje należy wskazać w ewidencji czasu pracy.
 31. Praca w niedziele i święta – przypadki dopuszczalnego planowania, rozliczanie.
 32. Praca w godzinach nadliczbowych dla osób zarządzających oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych.
 33. Planowanie i rozliczanie czasu pracy dla „niepełnoetatowców”.
 34. Rozliczanie czasu pracy pracowników samorządowych dla kadry zarządzającej i kierowników – stanowiska PIP.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Zajęcia poprowadzi: Pan Paweł Skiba – prawnik, Inspektor Pracy, praktyk, doświadczony i ceniony wykładowca, stały współpracownik firmy.
Cena za udział w szkoleniu: 420,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online z prezentacją i transmisją wideo szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email na który zostanie przesłany link na szkolenie

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »