Szkolenie online: Cyberbezpieczeństwo w Powiatowych Urzędach Pracy – jak skutecznie chronić się przed cyberzagrożeniami

Data: 28.02.2023   Godzina: 10:00
Miejsce: online

Cyberbezpieczeństwo w Powiatowych Urzędach Pracy – jak skutecznie chronić się przed cyberzagrożeniami


Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do zagadnienia cyberbezpieczeństwa.
 2. Rodzaje zagrożeń w cyberprzestrzeni, sposoby ochrony i profilaktyka.

Cyberataki:

  • Malware – złośliwe oprogramowanie instalowane na komputerach, tabletach, smartfonach;
  • Phishing – podszywanie się pod osoby lub instytucje – studium przypadków;
  • Ataki typu DDoS – blokowanie stron internetowych i serwerów pocztowych;
  • Pendrive i inne nośniki danych – jako potencjalne źródło przenoszenia złośliwego oprogramowania.

Przestępczość ekonomiczna, w tym zagrożenia dla elektronicznych systemów płatności:

  • Kradzież tożsamości lub haseł oraz jak ułożyć i zapamiętać dobry PIN i hasło;
  • Złośliwe oprogramowanie – pokaz złośliwego oprogramowania;
  • Oszustwa na portalach aukcyjnych.

Przestępczość przeciwko godności osobistej:

  • Stalking – uporczywe nękanie m.in. przy użyciu e-maili i smsów;
  • Mobbing elektroniczny (Cyber bullying) – agresywne zachowania wobec osoby podejmowane przez osobę lub grupę osób, przy wykorzystaniu telefonów lub Internetu.
 1. Socjotechnika jako narzędzie wykorzystywane przez cyberprzestępców – sposoby ochrony (jakich błędów unikać w celu zminimalizowania ryzyka skutecznego cyberataku).
  • Najczęstsze i najbardziej skuteczne typy ataków socjotechnicznych (np. fałszywe e-maile);
  • Film instruktażowy oraz pokaz maili phishingowych z ich analizą.
 1. Podstawy prawne:
  • Jakie działania związane z cyberatakami kwalifikowane są jako przestępstwa;
  • Sposób postępowania w przypadku zgłaszania popełnienia przestępstwa organom ścigania.

5. Podsumowanie, pytania, dyskusja.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN. Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Zajęcia poprowadzi: ekspert Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego z zakresu cyberbezpieczeństwa. Przez wiele lat związany był z komórkami technicznymi oraz działaniami związanymi z wdrażaniem nowoczesnych technologii w zakresie techniki operacyjnej oraz cyberprzestępczości. Wysokiej klasy specjalista, praktyk oraz trener z wieloletnim doświadczeniem.
Cena za udział w szkoleniu: 450,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online z prezentacją i transmisją wideo szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia (zgodne ze wzorem MEN).

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »