Szkolenie online: Awans zawodowy nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024

Data: 18.04.2024   Godzina: 10:00 -14:00
Miejsce: online

Awans zawodowy nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024


Cele szkolenia: podczas szkolenie uczestnicy dowiedzą się jak uzyskać kolejny stopień awansu zawodowego.

Uczestnik w trakcie szkolenia pozna:

 • przepisy prawa, dotyczące wymagań na kolejne stopnie awansu zawodowego
 • wzory wymaganych dokumentów.

Program szkolenia:

 1. Omówienie podstaw prawnych.
 2. Omówienie przepisów przejściowych zawartych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela i niektórych innych ustaw.
 3. Awans na stopień nauczyciela mianowanego według „starej ścieżki”:
 4. Przygotowanie do zawodu nauczyciela:
 5. Stary awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.
 6. Nowy awans na stopień nauczyciela dyplomowanego (po zaliczeniu okresów pracy).
 7. Rola i zadania dyrektora w czasie przygotowania nauczyciela do zawodu.
 8. Powiązanie oceny pracy ze ścieżką awansu zawodowego nauczyciela

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

 

Zajęcia poprowadzi: Roman Lorens – konsultant PCEiK ds. zarządzania placówką oświatową, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół, trener i wykładowca, specjalista prawa oświatowego. Ambasador marki MAC Technologie Grupa MAC S.A. oraz ekspert w dziedzinie prawa oświatowego w Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu. Certyfikowany trener MANAGEMENT im BILDUNGSSEKTOR – „TRAIN the TRAINER”, akredytowany Ekspert ©KFE; Akredytowany Trener Instytutu Konsultantów Europejskich. Autor licznych publikacji książkowych i artykułów z zakresu zarządzania oświatą. Ekspert portalu www.infor.pl  Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizacją i zarządzaniem oświatą oraz nowymi technologiami w edukacji.
Cena za udział w szkoleniu: 300,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online z prezentacją i transmisją wideo szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia (zgodne ze wzorem MEN)

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 17 1240 1444 1111 0010 3778 4060

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 17 1240 1444 1111 0010 3778 4060
  Pobierz formularz »