Szkolenie online: ABC dyrektora przedszkola i szkoły

Data: 8.08.2024   Godzina: 10:00 -14:00
Miejsce: online

ABC dyrektora przedszkola i szkoły


Cel szkolenia: Szkolenie ma dostarczyć informacji niezbędnych do pełnienia przez dyrektora funkcji pracodawcy. Dzięki nabytej wiedzy dyrektor dowie się jak respektować prawa pracownicze, a jednocześnie jak zapewnić prawidłową organizację pracy w szkole.

Program szkolenia:

 1. Nawiązanie stusnku pracy z dyrektorem i przekazanie obiektu.
 2. Normy czasu pracy dyrektora.
 3. Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły – w tym obserwacja zajęć oraz ocena pracy nauczyciela i dyrektora:
  • formy nadzory pedagogicznego (kontrola, obserwacja i wspomaganie, przykładowe arkusze kontroli),
  • plan nadzoru pedagogicznego (przykładowy plan dla szkoły i przedszkola),
  • formułowanie wniosków i rekomendacji z nadzoru,
  • dokumenty w nadzorze pedagogicznym, w tym potwierdzające realizację działań,
  • ocena pracy nauczyciela (ważne terminy, kryteria oceny pracy nauczyciela, regulamin oceny, przykładowe karty oceny.
 4. Procesy zarządzania – w tym prawo wewnątrzszkolne:
  • zasady tworzenia aktów prawa,
  • systematyzacja aktów prawa wewnątrzszkolnego,
  • statut i jego budowa,
  • regulaminy obowiązujące w szkole, w tym związane z funkcjonowanie szkoły w trybie hybrydowym i online,
  • dokumentowanie pracy rady pedagogicznej (uchwały i protokoły, wzory protokołów, przykładowe schematy, budowa uchwały, wzory uchwał),
  • decyzje administracyjne dyrektora szkoły (wzory decyzji administracyjnych),
  • zarządzenia, komunikaty, polecenia służbowe (wzory zarządzeń dyrektora szkoły),
  • dokumentowanie pracy szkoły – dokumentowanie przebiegu nauczania (w tym dzienniki, arkusze ocen),
  • procedury awansu zawodowego (ważne terminy i dokumenty w procedurze – wzory przykładowych planów rozwoju, sprawozdań, ocen dorobku zawodowego).
 5. Relacje dyrektora z organem prowadzącym i organem sprawującym nadzór poedagogiczny w świetle przepisów prawa.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.

Zajęcia poprowadzi: Roman Lorens – konsultant PCEiK ds. zarządzania placówką oświatową. Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół, trener i wykładowca, specjalista prawa oświatowego. Autor licznych publikacji książkowych i artykułów z zakresu zarządzania oświatą. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizacją i zarządzaniem oświatą oraz nowymi technologiami w edukacji.
Cena za udział w szkoleniu: 350,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online z prezentacją i transmisją wideo szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie MEN

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email na który zostanie przesłany link na szkolenie

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »