Szkolenie trzydniowe w Sopocie: Wdrażanie projektów w Powiatowych Urzędów Pracy w perspektywie UE 2021-2027

Data: 2.10.2023   Godzina:
Miejsce: Sopot, ul. Emilii Plater 7 – Hotel Eureka

Wdrażanie projektów w Powiatowych Urzędów Pracy
w perspektywie UE 2021-2027


SZKOLENIE W TERMINIE 2-4 PAŹDZIERNIKA 2023 R.


Program szkolenia:

 1. Podstawowe wymogi płynące z umowy o dofinansowanie, w tym m.in.:
  • promocja w projektach EFS+,
  • zmiany pomiędzy zadaniami,
  • przetwarzanie danych osobowych.
  • nadawanie uprawnień do CST,
 2. Rozpoczęcie i zakończenie udziału w projekcie.
 3. Wymogi odnośnie księgowania:
  • wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, terminy i warunki przeksięgowań
  • polityka rachunkowości w urzędach pracy dot. nowej perspektywy finansowej,
  • postępowanie w przypadku zwrotu środków finansowych do PUP (rok bieżący oraz lata ubiegłe),
  • postępowanie z wydatkami niekwalifikowanymi i nieprawidłowościami,
  • księgowanie wydatków rozliczanych ryczałtowo w jednostkach sektora finansów publicznych.
 4. Ogólne zasady dokumentowania wydatków oraz ich praktyczne zastosowanie:
  • wymagania wynikające z przepisów prawa,
  • sporządzanie dokumentacji i jej przechowywanie,
  • szczególne wymagania dla dokumentacji projektowej – przykłady,
  • instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych.
 5. Obsługa systemu CST – wnioski o płatność, monitorowanie uczestników projektu,
 6. Zagadnienia dotyczące kwalifikacji i kompetencji:
  • weryfikacja dokumentów nadających kwalifikacje,
  • 4 etapowa walidacja kompetencji na przykładach.
 7. Weryfikacja innych wskaźników.
 8. Zagadnienia dotyczące efektywności zatrudnieniowej w przykładowych województwach.
 9. Kontrola projektu:
  • jak się przygotować do kontroli,
  • przebieg kontroli,
  • zgłaszanie zastrzeżeń do wyników kontroli.
 10. Sesja pytań i odpowiedzi.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN
(§22 ust. 3 rozporządzenia MEN z dn. 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych). Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS

Zajęcia poprowadzi: Małgorzata Rulińskawykładowca z ponad 25-letnim doświadczeniem w projektach, posiada złoty certyfikat trenera EFS, nadzorowała pracę PUP jako wicestarosta, następnie realizowała projekty UE w partnerstwie z PUP. Ocenia projekty EFS od kilkunastu lat, jest na liście ekspertów oceniających projekty w zakresie rynku pracy z EFS+ na lata 2021-2027. Ekonomistka, stypendystka Kongresu Stanów Zjednoczonych, reprezentowała samorządy w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy w Strasburgu przez 5 lat. Wysokiej klasy specjalista i wykładowca z wieloletnim doświadczeniem w zakresie szkoleń dla Powiatowych Urzędów Pracy (w mijającej perspektywie przeprowadziła ponad 500 szkoleń, w tym ok. 80 dla PUP).
Cena za udział w szkoleniu: 1890,00 PLN od osoby w pokoju 2-osobowym lub 2050,00 PLN od osoby w pokoju 1-osobowym z jednym noclegiem z 2/3.10.2023 r.

Istnieje możliwość przyjazdu dzień wcześniej, w dniu 1.10.2023 r., lub przedłużenia pobytu za dodatkową opłatą.

W cenę szkolenia wliczono autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, wyżywienie.

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »