SZKOLENIE DWUDNIOWE! Podzielona płatność za faktury zakupu oraz Biała Księga Podatników w praktyce na podstawie licznych interpretacji Ministra Finansów w Powiatowych i Wojewódzkich Stacjach Sanitarno–Epidemiologicznych

Data: 5.03.2020   Godzina: 14:00
Miejsce: Kraków, ul. Jugowicka 10c – Hotel Farmona

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE DO KRAKOWA 5-6.03.2020 r.

I. Podzielona płatność za faktury zakupu.

 1. Podzielona płatność obligatoryjna oraz dobrowolna.
 2. Skutki podatkowe – sankcje za naruszenie zasad podzielonej płatności.
 3. Odpowiedzialność karna skarbowa pracowników.
 4. Odpowiedzialność solidarna nabywcy za VAT niezapłacony przez sprzedawcę.
 5. Towary i usługi objęte obowiązkową podzieloną płatnością.
 6. Zakupy od podatników czynnych oraz zwolnionych (w tym niezarejestrowanych).
 7. Zakupy od podatników posiadających konta ROR.
 8. Faktury VAT – „mechanizm podzielonej płatności”.
 9. Zaliczki i faktury zaliczkowe oraz końcowe.
 10. Zapłata na raty w podzielonej płatności.
 11. Bezpodstawne, błędne oznaczanie faktur.
 12. Jednorazowa wartość transakcji a wartość pojedynczej faktury.
 13. Zbiorczy komunikat przelewu do faktury za „okres nie dłuższy niż miesiąc”.
 14. Brak oznaczenia na fakturze zakupu a podzielona płatność.
 15. Składniki, części i akcesoria zużywane do usługi a podzielona płatność.
 16. Zapłata za towary na konto dostawcy zajęte przez komornika.
 17. Dwie faktury w jednym dniu a podzielona płatność.
 18. Kompensaty a mechanizm podzielonej płatności.
 19. Faktury w walutach obcych a mechanizm podzielonej płatności.

III. „Biała księga” podatników.

 1. Wykaz rachunków bankowych przypisanych do danego podatnika.
 2. Weryfikacja dostawcy za pomocą NIP-u, REGON-u, numeru konta bankowego.
 3. Obowiązek zapłaty za faktury na konta bankowe ujawnione w wykazie.
 4. Weryfikacja konta bankowego na fakturze z kontem w „Białej księdze”.
 5. Należyta staranność nabywcy towarów i usług.
 6. Obowiązek posiadania rachunku bankowego.
 7. Zapłata na rachunki wirtualne lub na rachunki zagraniczne.
 8. Zlecenie przelewu z odroczonym terminem płatności.
 9. Wykaz kont na dzień dokonania zlecenia przelewu.
 10. Co oznacza „dzień zlecenia przelewu”.
 11. Pomyłkowa zapłata za faktury na niewłaściwe konto bankowe.
 12. Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o błędnym przelewie.
 13. Odpowiedzialność solidarna nabywcy za VAT sprzedawcy.
 14. Sankcje karne skarbowe za błędy w stosunku do pracowników.

III. Zakupy w sieciach handlowych – paragony zamieniane na faktury.

 1. Faktury wystawiane do paragonu fiskalnego zawierającego NIP nabywcy.
 2. Sankcje w VAT dla sprzedawcy za wadliwe wystawianie faktur.
 3. Sankcje w VAT dla nabywcy za ujęcie w ewidencji takich faktur.
 4. Kasa bez możliwości wpisania numeru NIP nabywcy.
 5. Zakaz korekty wadliwej faktury lub wadliwego NIP.

 IV. Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN – posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Moja lokalizacja
Znajdź drogę
Zajęcia poprowadzi: Tadeusz Moczuło – doświadczony i ceniony wykładowca, ekspert z zakresu podatku od towarów i usług (VAT), procedur kontrolnych, postępowania podatkowego oraz odwoławczego, wieloletni pracownik Izby Skarbowej oraz UKS (były naczelnik wydziału kontroli podatkowej).
Cena za udział w szkoleniu: 1290,00 PLN od osoby w cenę wliczono autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, wyżywienie, parking.

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub wpłata przelewem na konto do 7 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelew

Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
Pobierz formularz »