Szkolenie czterodniowe w Zakopanem: Wybrane zagadnienia z prawa pracy w praktyce Powiatowych Urzędów Pracy z uwzględnieniem RODO i ustawy o ochronie sygnalistów

Data: 20.08.2024   Godzina:
Miejsce: Zakopane, Grand Hotel Stamary – ul. Tadeusza Kościuszki 19

Wybrane zagadnienia z prawa pracy w praktyce Powiatowych Urzędów Pracy z uwzględnieniem RODO i ustawy o ochronie sygnalistów


SZKOLENIE W TERMINIE: 20-23 SIERPNIA 2024 r.


Program szkolenia:

I. Umowa o pracę po zmianach – treść zgodna z RODO, terminy, wymogi.

 1. Kiedy kandydat staje się pracownikiem – czy w dniu podpisania umowy, czy w dniu rozpoczęcia pracy?
 2. Jak prawidłowo wskazać składniki wynagrodzenie w umowie o pracę?
 3. Jak prawidłowo wskazać miejsce lub miejsca wykonywania pracy przez pracownika aby nie narazić się na odpowiedzialność przed PIP?
 4. Jak prawidłowo sporządzić umowę na czas określony celem zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy? – częste błędy w umowach.
 5. „Aneks” do umowy o pracę – jak prawidłowo sporządzić i co musi być zawarte w treści?

II. Badania lekarskie, szkolenia bhp w 2024 r.

 1. Skierowanie na wstępne badania lekarskie – jak wypełnić zgodnie z RODO?
 2. Orzeczenie lekarskie – czego wymagać od lekarza medycyny pracy?
 3. Kiedy badania lekarskie i szkolenia bhp trzeba powtórzyć chociaż nie upłyną jeszcze okres ich ważności?
 4. Czy pracownik prowadzący pojazd służbowy ma mieć badania psychotechniczne?
 5. Szkolenia bhp wstępne – na co musi zwrócić uwagę kadrowiec wpinając kartę szkolenia do akt osobowych?
 6. Karta szkolenia wstępnego bhp – jak ma być wypełniona i na co zwrócić szczególną uwagę?
 7. Zaświadczenie ze szkolenia okresowego bhp – liczne błędy i poważne konsekwencje?

III. Akta osobowe po zmianach work-life balance.

 1. Czy nowe akta osobowe można założyć w starej teczce?
 2. W której części akt osobowych umieszczać ksera dyplomów i świadectw pracy by nie narazić się na odpowiedzialność RODO?
 3. Żądanie elastycznej organizacji pracy dla pracowników opiekujących się dziećmi, pracownic w ciąży itp. – jak uzasadnić brak zgody pracodawcy
 4. Nowa informacja o możliwości awansu dla pracownika.
 5. Uprawnienia dla rodziców dzieci do lat 4 wydłużone do 8 roku życia dziecka – konieczność zebrania nowych oświadczeń rodzicielskich.
 6. Jaki oryginały mają się znajdować w aktach osobowych?

IV. Szkolenie pracowników poza godzinami pracy.

V. Świadectwo pracy.

 1. Jak prawidłowo wypełnić poszczególne punkty nowego świadectwa pracy?
 2. Wydawanie świadectw pracy – kiedy wydać by nie popełnić wykroczenia?
 3. Najczęstsze błędy w treści świadectwa pracy.

VI. Wyjścia osobiste pracowników.

 1. Legalne odrabianie wyjść osobistych pracowników – ćwiczenia praktyczne.
 2. Ewidencja czasu pracy w zakresie wyjść osobistych.
 3. Jak udzielać wyjść osobistych gdy nie ma możliwości ich odrobienia.
 4. Czy pracownik może nadpracować godziny, aby następnie móc wyjść prywatnie?

VII. Najnowsze wyjaśnienia Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie znowelizowanych przepisów.

VIII. Obowiązki administratorów danych oraz podmiotów przetwarzających dane osobowe.

 1. Konieczność ustalenia administratora danych w każdej organizacji
 2. – rejestrowanie czynności przetwarzania
 3. – ocena skutków przetwarzania danych
 4. – projektowanie ochrony danych osobowych, obowiązek usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych („prawo do bycia zapomnianym”)
 5. – prawo osoby, której dane dotyczą do przenoszenia danych
 6. – niezwłoczne zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych
 7. – konieczność informowania podmiotów danych o przetwarzaniu

IX. Odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna w RODO.

X. Prawidłowa polityka ochrony danych osobowych – co musi zawierać i czego dotyczy.

XI. Obowiązki pracodawcy w związku z wejściem w życie w dniu 25 września 2024 r. ustawy o ochronie sygnalistów w Powiatowych Urzędach Pracy.

 1. Zakres podmiotowy ustawy – czy każdy pracodawca musi wdrożyć regulacje ustawy? Jak to ustalić?
 2. Każdy może zostać sygnalistą. Kto to jest sygnalista i czy może pozostać anonimowy.
 3. Naruszenia prawa podlegające zgłoszeniu przez sygnalistę – jakiego rodzaju, przeciwko jakim dobrom.
 4. Ochrona sygnalisty i środki wsparcia.
 5. RODO i poufność w sprawach sygnalistów.
 6. Ważne daty wejścia w życie regulacji ustawy o ochronie sygnalistów:
  • dla zgłoszeń wewnętrznych,
  • dla zgłoszeń zewnętrznych.
 7. Sankcje karne w sytuacji naruszania przepisów ustawy o ochronie sygnalistów.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia – wzór MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Zajęcia poprowadzą:

Pani Magdalena Miska – prawnik, Inspektor Pracy, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w szkoleniach, stały współpracownik firmy.

Pani Monika Tarnawa - Zajączkowska – radca prawny, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, praktyk – posiada wieloletnie doświadczenie jako wykładowca dla Powiatowych Urzędów Pracy.
Cena za udział w szkoleniu: 2790,00 PLN od osoby z trzema noclegami w pokoju 2-osobowym lub 3100,00 PLN od osoby z trzema noclegami w pokoju 1-osobowym z 20/21.08.2024 r., 21/22.08.2024 r. i 22/23.08.2024 r. W cenę szkolenia wliczono autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, wyżywienie.

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub wpłata przelewem na konto po szkoleniu do 7 dni

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email na który zostanie przesłany link na szkolenie

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »