System Informacji Oświatowej w roku 2020 (aplikacja nowego SIO) – wprowadzanie, analiza, weryfikacja, korygowanie danych w kontekście finansowania zadań oświatowych

Data: 24.03.2020   Godzina: 10:00
Miejsce: Kraków, ul. Lubicz 5 – Hotel Europejski

Znalezione obrazy dla zapytania: system informacji oświatowej

Szkolenie System Informacji Oświatowej w roku 2020 (aplikacja nowego SIO) będzie przeprowadzone w oparciu o pracę w aplikacji nowego SIO.

Cel szkolenia: przedstawienie zagadnień wprowadzania, analizy, weryfikacji danych wprowadzanych do systemu informacji oświatowej przez szkoły a wykorzystywanych do finansowania zadań edukacyjnych. Zostaną omówione raporty w Strefie SIO. Przedstawienie pomocniczych narzędzi przydatnych do analizy wprowadzonych danych.

Szkolenie skierowane jest do: pracowników oświaty, którzy korzystają z SIO podczas codziennej pracy.

Zobacz inne szkolenia dla oświaty!


Program szkolenia:

 1.  Omówienie danych wprowadzanych w System Informacji Oświatowej wykorzystywanych do finansowania zadań oświatowych (ważne i aktualne całorocznie zagadnienia):
 • Wprowadzanie danych do nowego SIO w kontekście naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej. Aspekty merytoryczne dotyczące wprowadzania danych do nowego SIO.
 • Przypisanie uczniów do oddziałów podstawowych i dodatkowych – wskazanie, kiedy uczeń powinien być w dwóch oddziałach.
 • Poprawne wprowadzenie orzeczeń uczniów, wraz z okresami obowiązywania oraz ich weryfikacja z poradnią, weryfikacja orzeczenia a naliczenie subwencji oświatowej na to orzeczenie.
 • Wprowadzenie pozostałych danych subwencyjnych, dotyczących ucznia (nauczanie domowe i nauczanie indywidualne oraz bezpłatna nauka języka polskiego itd.).
 • Poprawne wprowadzenie umów nauczycieli do subwencji oświatowej (rodzaj umowy, tygodniowy wymiar zajęć, nieobecności subwencyjne, awans zawodowy).
 • Omówienie najczęstszych błędów, które popełniane są przy wprowadzeniu danych do subwencji – podejście praktyczne.
 • Inne zagadnienia, czyli przede wszystkim udzielanie upoważnień, terminy przekazywania danych, operacje grupowe, praca z filtrami.
 1. Analiza poprawności danych wprowadzonych w nowym Systemie Informacji Oświatowej wykorzystywanych do finansowania zadań oświatowych:
 • Przedstawienie i omówienie autorskich narzędzi, które wspomagają proces analizy wprowadzonych danych.
 • Raporty w Strefie dla Zalogowanych.
 • Omówienie wybranych istotnych zestawień.

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Czas trwania i forma kształcenia: 10.00-15.00, wykład

 

Moja lokalizacja
Znajdź drogę
Zajęcia poprowadzi: wysokiej klasy specjalista, pracujący z systemem informacji oświatowej od samego początku istnienia (rok 2004) ustawy w jej pierwotnym kształcie w Polsce; aktualnie wdraża zmodernizowany System Informacji Oświatowej, stały współpracownik firmy.
Cena za udział w szkoleniu: 390,00 PLN od osoby w cenę wliczono materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch oraz imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub przelew na konto do 7 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelew

Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
Pobierz formularz »