Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz korygowanie dokumentów – stan prawny na czerwiec 2019 r.

Data: 11.06.2019   Godzina: 10:00
Miejsce: Kraków, ul. Lubicz 5 – Hotel Europejski

Cel szkolenia:  przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z uwzględniam nowych druków i obowiązki płatnika

Grupa docelowa: szkolenie jest skierowane do pracowników działów płac i kadr.

Efekt szkolenia: uczestnicy po szkoleniu posiadają wiedzę z zakresu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z uwzględnieniem bieżącego stanu prawnego.

Program szkolenia:

 1. Nowe obowiązki płatników wobec ZUS związane ze skróceniem okresu przechowywania dokumentacji od 1.01.2019 r.:
 • raporty informacyjne za zatrudnionych 1.01.1999 r. – 31.12.2018 r.,
 • okres przechowywania dokumentacji pracowniczej po zmianach,
 • nowe dokumenty (ZUS RIA, ZUS OSW),
 • obowiązki wobec pracowników przy zmianie sposobu prowadzenia dokumentacji.
 1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.
 2. Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP.
 3. Składki na ZUS:
 • roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek w 2019 r.,
 • składki przedsiębiorców,
 • miesięczny limit podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe,
 • ulgi w składkach.
 1. Opłacanie składek za osoby zatrudnione na umowach cywilno-prawnych:
 • zasady podlegania ubezpieczeniom z tytułu umowy zlecenia dla różnych grup ubezpieczonych,
 • umowa zlecenie z uczniem lub studentem.
 1. Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych przez płatników składek:
 • jak poprawnie wypełniać/korygować nowy formularz ZUS ZWUA,
 • raport ZUS RPA – korygowanie nieprawidłowości w związku z błędnie wykazanymi składnikami dotyczącymi wynagrodzenia, przekroczeniem 30-krotności, okresów wykonywania pracy nauczycielskiej,
 • raport ZUS RSA (korygowanie nieprawidłowości w związku błędnie wykazanym kodem),
 • jakie kary może zastosować ZUS wobec płatnika składek, który nie wywiązuje się z obowiązku korygowania dokumentów.
 1. Niższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla niektórych przedsiębiorców w 2019 r.
 2. Elektroniczne zaświadczenia lekarskie e-ZLA od 1.12.2018 r.
 3. E – akta:
 • obowiązki płatników i ubezpieczonych oraz korzyści dla płatników i ubezpieczonych,
 • postępowania wyjaśniające ZUS – płatnik,
 • omówienie nowych formularzy i kodów,
 • okresy przechowywania akt,
 • zasady niszczenia dokumentacji pracowniczej,
 • zasady wydawania przez pracodawcę akt pracowniczych pracownikom.
 1. Zmiany w programie Płatnik oraz na profilu Płatnika składek na PUE ZUS.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN – posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Czas trwania i forma kształcenia: 10.00-15.00, wykład

Moja lokalizacja
Znajdź drogę
Zajęcia poprowadzi: doświadczony i ceniony wykładowca, specjalista z zakresu dokumentacji i rozliczania z ZUS oraz programu Płatnik, praktyk, długoletni pracownik ZUS, stały współpracownik firmy.
Cena za udział w szkoleniu: 380,00 PLN od osoby – w cenę wliczono materiały szkoleniowe, kawę, lunch oraz imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub wpłata przelewem na konto do 7 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelew



Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
Pobierz formularz »