Obowiązki płatnika w zakresie podatku dochodowego w 2019 roku – najnowsze interpretacje podatkowe oraz planowane zmiany do ustawy o podatku od osób fizycznych od 1.10.2019 r.

Data: 23.05.2019   Godzina: 10:00
Miejsce: Kraków, Wawel 9 – Zamek Królewski - Centrum Wystawowo-Konferencyjne

Cel szkolenia: zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych z uwzględnieniem aktualnych zmian.

Szkolenie skierowane jest: do pracowników działów płac, biur rachunkowych.

Efekt szkolenia: po szkoleniu uczestnik zna aktualne przepisy dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych.

Program szkolenia:

I. Planowane zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  1. Wprowadzenie tzw. „PIT-u zerowego” dla podatników poniżej 26 roku życia z tytułu umowy o pracę – zmiana ma wejść w życie od 1 X 2019 r.
  2. Obniżka PIT z 18% na 17% – nowy próg podatkowy wejdzie w życie od 2020 r.
  3. Podniesienie kosztów uzyskania przychodów z kwoty 1335,00 zł w skali roku do kwoty 3000,00 zł rocznie – planowane zmiany od 2020 r.

II. Zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od stycznia 2019 r.

  1. Omówienie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 23.10.2018 r. (Dz. U. z 2018 poz. 2159)– w tym dotyczące sprzedaży nieruchomości nabytych w spadku, po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, nowy termin do nabycia nowej nieruchomości po sprzedaży innej nieruchomości.
  2. Nowa ulga termomodernizacyjna – zasady odliczania.
  3. Pobór zaliczek na podatek od osób fizycznych w zakładach pracy.
  4. Zwolnienia przedmiotowe po uwzględnieniu zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27.10.2017 r. w szczególności dotyczące świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
  5. Obowiązki płatnika po kontroli ZUS-u (nadpłata lub zaległość).
  6. Opodatkowanie kontraktów menedżerskich i umów o zarządzanie.
  7. Opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń ponoszonych na rzecz pracowników i osób wymienionych w art. 13 ustawy podatkowej.

III. Opodatkowanie osób zagranicznych (nierezydenci, certyfikat rezydencji, pobór ryczałtu lub zaliczki na podatek od osób fizycznych – informacje IFT1/IFT1R).

IV. Nowe zasady rozliczania się z organem podatkowym za rok 2018 –omówienie błędów jakie popełnili podatnicy przy rozliczaniu podatku za pośrednictwem Portalu Twój E-PIT.

V. Najnowsze interpretacje dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN –

– posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Czas trwania i forma kształcenia: 10.00-15.00, wykład

Moja lokalizacja
Znajdź drogę
Zajęcia poprowadziPani Elżbieta Kulinowska - doświadczony i ceniony wykładowca. Wysokiej klasy ekspert w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (wieloletnie doświadczenie w organach podatkowych), praktyk.  
Cena za udział w szkoleniu: 420,00 PLN od osoby w cenę wliczono materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch oraz imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub przelew na konto do 7 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelewNumer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
Pobierz formularz »