Obowiązki płatnika w zakresie podatku dochodowego w 2019 roku – najnowsze interpretacje podatkowe

Data: 25.04.2019   Godzina: 10:00
Miejsce: Kielce, ul. Henryka Sienkiewicza 78 – BEST WESTERN Grand Hotel

Cel szkolenia: zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych z uwzględnieniem aktualnych zmian.

Szkolenie skierowane jest: do pracowników działów płac, biur rachunkowych.

Efekt szkolenia: po szkoleniu uczestnik zna aktualne przepisy dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych.

Program szkolenia:

I. Podsumowanie akcji wymiarowej w zakładach pracy za 2018 rok.

  1. Omówienie błędów i nieprawidłowości jakie powstały przy sporządzaniu deklaracji i informacji podatkowych za rok 2018 w szczególności dotyczących PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR.

II. Zmiany do ustawy o podatku od osób fizycznych od stycznia 2019 r.

  1. Omówienie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 23.10.2018 r. (Dz. U. z 2018 poz. 2159)w tym dotyczące sprzedaży nieruchomości nabytych w spadku, po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, nowy termin
    do nabycia nowej nieruchomości po sprzedaży innej nieruchomości.
  2. Nowa ulga termomodernizacyjna –zasady odliczania.
  3. Pobór zaliczek na podatek od osób fizycznych w zakładach pracy.
  4. Zwolnienia przedmiotowe po uwzględnieniu zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27.10.2017 r. w szczególności dotyczące świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
  5. Obowiązki płatnika po kontroli ZUS-u (nadpłata lub zaległość).
  6. Opodatkowanie kontraktów menedżerskich i umów o zarządzanie.
  7. Opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń ponoszonych na rzecz pracowników i osóbwymienionych w art. 13 ustawy podatkowej.

III. Opodatkowanie osób zagranicznych.

IV. Nowe zasady rozliczania się z organem podatkowym za rok 2018 – „Twój E-Pit”.

V. Najnowsze interpretacje dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN – posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Czas trwania i forma kształcenia: 10.00-15.00, wykład

Moja lokalizacja
Znajdź drogę
Zajęcia poprowadzi: Pani Elżbieta Kulinowska – doświadczony i ceniony wykładowca. Wysokiej klasy ekspert w zakresie podatku  od osób fizycznych (wieloletnie doświadczenie w organach podatkowych), praktyk.
Cena za udział w szkoleniu: 380,00 PLN od osoby w cenę wliczono materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch oraz imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub przelew na konto do 7 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelewNumer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
Pobierz formularz »