Prawo pracy po zmianach w 2020 roku

Data: 26.02.2020   Godzina: 10:00
Miejsce: Kraków, ul. Lubicz 5 – Hotel Europejski

Cel szkolenia: zdobycie praktycznej wiedzy z prawa pracy z naciskiem na zmiany w 2020 roku.

Szkolenie skierowane jest: do pracowników działów kadr.

Efekt szkolenia: po szkoleniu uczestnik zna aktualne przepisy dot. prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem zmian w wynagrodzeniach, świadectwach pracy, czasie pracy oraz posiada wiedzę na temat mobbingu i dyskryminacji oraz ochrony danych osobowych w miejscu pracy.


Program szkolenia:

 1. Wynagrodzenia w 2020 r.:
 • minimalne wynagrodzenie za pracę z tytułu umów o pracę i umów zlecenia od 1.01.2020 r.,
 • dopuszczalność potrąceń z wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych i kwoty wolne oraz granice potrąceń,
 • zasady pozwalające na dokonywanie potrąceń z diet z tytułu podróży służbowych,
 • zmiany zasad potrąceń z wynagrodzenia po wprowadzeniu PPK.
 1. Świadectwa pracy po zmianach:
 • nowy wzór świadectwa pracy,
 • terminy na wystawianie świadectw pracy,
 • nowe terminy dotyczące sprostowania świadectw pracy.
 • sądowe zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy,
 • sądowe ustalenie uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy.
 1. Czas pracy w 2020 r.:
 • uregulowania dot. czasu pracy w regulaminie pracy i w obwieszczeniu,
 • normy czasu pracy i wymiar czasu pracy w 2020 r.,
 • rozliczanie czasu pracy pracowników.
 1. Nowe zasady prowadzenia dokumentacji z zakresu czasu pracy i ewidencji czasu pracy obowiązujące:
 • prowadzenie ewidencji odrębnie dla każdego pracownika,
 • dokumenty wymagane w ewidencji czasu pracy,
 • harmonogramy czasu pracy.
 1. Mobbing i dyskryminacja:
 • zmiany Kodeksu pracy w zakresie norm antydyskryminacyjnych,
 • zniesie katalog przyczyn dyskryminacji,
 • zmiany dotyczące mobbingu w zakresie żądania odszkodowania z tytułu mobbingu.
 1. Ochrona danych osobowych w prawie pracy:
 • nowelizacja kodeksu pracy wdrażająca RODO (od 4 maja 2019 r.),
 • rodzaje danych osobowych, których można żądać od kandydata do pracy,
 • rodzaje danych osobowych, których można żądać od pracownika,
 • zmiany w zakresie monitoringu.

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Czas trwania i forma kształcenia: 10.00-15.00, wykład

Moja lokalizacja
Znajdź drogę
Zajęcia poprowadzi: prawnik, Inspektor Pracy, praktyk, doświadczony i ceniony wykładowca, stały współpracownik firmy.
Cena za udział w szkoleniu: 390,00 PLN od osoby w cenę wliczono materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch oraz imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub przelew na konto do 7 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelew

Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
Pobierz formularz »