Pracownicze plany kapitałowe – rewolucja w oszczędzaniu na emeryturę od 1.01.2019 r.

Data: 28.05.2019   Godzina: 10:00
Miejsce: Kraków, ul. Lubicz 5 – Hotel Europejski

Szkolenie skierowane jest do: pracowników działów kadr.

Cel szkolenia: przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy z zakresu pracowniczych planów kapitałowych.

Efekty szkolenia: uczestnicy zyskują pogłębioną wiedzę merytoryczną z zakresu emerytur.

Program szkolenia:

 1. Pracownicze plany kapitałowe – rewolucja w oszczędzaniu na emeryturę od 1.01.2019 r.:
 • kto zostanie zapisany do PPK, jakie będą granice wieku?
 • wysokość składki do PPK i sposób jej finansowania,
 • gdzie będą inwestowane pieniądze, przez jakie podmioty – kto je wybierze?
 • przymusowość czy dobrowolność?
 1. Zmiany w aktach osobowych: nowy okres przechowywania akt, forma elektroniczna, ZUS – jako organ przechowujący, brak obowiązku wystawiania ZUS RP-7,zmiany w ZUS ZUA, ZUS ZWUA, raporty informacyjne ZUS RIA:
 • okres przechowywania akt osobowych,
 • brak RP-7 a wysokość emerytury –czy wystawiaćdalej i za jakie lata?
 • nowe dokumenty: ZUS ZUS, ZUS OSW, ZUS RIA a dane potrzebne do naliczenia emerytury.
 1. Kiedy najlepiej przejść na emeryturę – obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat – kobieta i 65 lat – mężczyzna
  (ile dostajemy za rok pracy dłużej?):
 • nowy wniosek o emeryturę (ZUS EMP) – zasady wypełniania Rp-7 po 1.01.2019 r.
 • o ile większa emerytura, jeżeli pracujemy dłużej o rok/dwa/trzy itd.?
 • obywatelski projekt – emerytura bez względu na wiek po 35/40 latach okresów składkowych – co dalej z nim?
 • wyliczanie emerytury wg nowych zasad – czy lepiej złożyć wniosek o emeryturę po marcu, czy po czerwcu danego roku? Kiedy rozwiązać stosunek pracy (z jaka datą)? Jak wypełnić wniosek o emeryturę? Czy wydawać RP-7? Jak prawidłowo wystawić świadectwo pracy w szczególnych warunkach?
 1. Omówienie tzw. białej księgi dla emerytów napisanej przez prezesa ZUS.
 2. Emerytura z art. 184 ustawy emerytalnej – szczególne warunki.
 3. Pytania i odpowiedzi.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia.

Czas trwania i forma kształcenia: 10.00-15.00, wykład

 

Moja lokalizacja
Znajdź drogę
Zajęcia poprowadzi: prawnik, wieloletni pracownik Wydziału Przyznawania Emerytur i Rent oraz Wydziału Kontroli Płatników Składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznychautor książek: „Kontrola ZUS w sektorze finansów publicznych”i „Kontrola ZUS. Skuteczne formy obrony płatników składek”.
Cena za udział w szkoleniu: 380,00 PLN od osoby - w cenę wliczono materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch oraz imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub przelew na konto do 7 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelew



Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
Pobierz formularz »