Pracownicze Plany Kapitałowe – nowe obowiązki dla podmiotów zatrudniających. Procedura wdrażania nowego systemu

Data: 6.05.2020   Godzina: 10:00
Miejsce: Katowice, ul. Sokolska 24 – Vienna House Hotel

Szkolenie PPK Katowice

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zaczęła obowiązywać nowa ustawa o zabezpieczeniu emerytalnym dla pracowników i zleceniobiorców, która wprowadza nowe obowiązki dla działów HR. Regulacje dotyczące PPK wprowadzają szereg rozwiązań nieznanych do tej pory systemowi dodatkowego emerytalnego oszczędzania. Według ustawy środki w ramach PPK będą obowiązkowo współfinansowane przez podmioty zatrudniające oraz osoby zatrudnione, którymi są nie tylko pracownicy i pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

Cel szkolenia: zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób zarządom i pracownikom przedsiębiorstw zasad tworzenia i oszczędzania w ramach PPK. Szkolenie ma ułatwić instytucjom sprawne przygotowanie się do nowych ustawowych wymogów i wyzwań w zakresie PPK.


Program szkolenia:

I Relacja Pracowniczych Programów Emerytalnych do PPK – zwolnienie z obowiązku wdrażania PPK

 1. Podmioty zwolnione z obowiązku wdrażania PPK.
 2. Różnice PPE w stosunku do PPK – które korzystniejsze?

II Podstawowe założenia i cele systemu PPK

 1. Portal internetowy PPK.
 2. PPK jako prywatny system długoterminowego gromadzenia oszczędności.
 3. Obowiązek i terminy utworzenia PPK.
 4. Uczestnicy planu kapitałowego (pracownicy, zleceniobiorcy).
 5. Podmioty zatrudniające dla celów PPK.

III Mechanizm funkcjonowania systemu PPK

 1. Dobrowolność uczestnictwa w PPK.
 2. Możliwość rezygnacji z wpłat do PPK i ponowne przystąpienie.
 3. Procedura informacyjna dla uczestników.

IV Wpłaty dokonywane do PPK

 1. Zasilenia obligatoryjne i dobrowolne składek do PPK.
 2. Podstawa wymiaru i wysokość składek do PPK.
 3. Wpłata powitalna i dopłaty roczne do PPK.
 4. Podział wpłat pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.
 5. Przychód po stronie pracownika składek finansowanych przez pracodawców.
 6. Fundusze inwestycyjne i emerytalne.
 7. Koszty zarządzania PPK oraz nadzór nad funkcjonowaniem.
 8. Podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa oraz przypadkach śmierci uczestnika.
 9. Skutki wypłaty, wypłaty transferowej i zwrot środków na wniosek uczestnika:
 • podział wypłaty środków po osiągnięciu 60. roku życia,
 • wypłata w formie świadczenia małżeńskiego,
 • podatkowe skutki innego podziału środków do wypłaty niż ustawowy,
 • skutki wcześniejszej wypłaty środków przed osiągnięciem 60. roku życia,
 • wypłata z tytułu poważnego zachorowania lub wkładu mieszkaniowego.

V Wdrożenie PPK – procedura wyboru instytucji finansowej prowadzącej PPK

 1. Zawarcie umów składających się na PPK – konsultacje i kryteria wyboru instytucji finansowej.
 2. Reprezentacja osób zatrudnionych.

VI Obowiązki pracodawcy w PPK

VII Dokonywanie potrąceń po przystąpieniu pracownika do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) – zmiany w przepisach Kodeksu Pracy od 1 stycznia 2019 r.

 1. Wysokość dokonywanych potrąceń z wynagrodzenia pracownika.
 2. Wpływ potrącanych składek na kwoty wolne od potrąceń.
 3. Kwota do wypłaty, od której należy dokonać obowiązkowych potrąceń.
 4. Zgoda pracownika na dokonywanie potrąceń.

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Czas trwania i forma kształcenia: 10.00-15.00, wykład

 

Moja lokalizacja
Znajdź drogę
Zajęcia poprowadzi: wysokiej klasy specjalista i szkoleniowiec z wieloletnią praktyką zawodową, pracował w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm. Autor wielu publikacji z tego zakresu.  
Cena za udział w szkoleniu: 390,00 PLN od osoby w cenę wliczono materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch oraz imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub wpłata przelewem na konto po szkoleniu do 7 dni

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelew

Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
Pobierz formularz »