Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ze szczególnym uwzględnieniem zmian przepisów obowiązujących od 2019 i 2020 r.

Data: 26.02.2020   Godzina: 10:00
Miejsce: Kraków, ul. Lubicz 5 – Hotel Europejski

Cel szkolenia: przekazanie wiedzy na temat podatku dochodowego z uwzględnieniem najnowszych przepisów od 2019 r. i 2020 r., ze szczególnym naciskiem na osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Szkolenie skierowane jest do: księgowości.

Efekt szkolenia: uczestnicy po szkoleniu posiadają teoretyczną wiedzę nt. zmian w przepisach dot. podatku dochodowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą i potrafią pracować z tymi przepisami podczas codziennej pracy.


Program szkolenia:

I. Zmiany przepisów na 2019 r.

 1. Możliwość łącznego opodatkowania dochodów małżonków oraz preferencyjnego opodatkowania dochodów osób samotnie wychowujących dzieci w przypadku złożenia zeznania rocznego po terminie.
 2. Możliwość jednorazowego rozliczania strat.
 3. Zasady wyboru sposobu opodatkowania podatkiem liniowym 19% i rezygnacja.
 4. Moment powstania przychodu – zasady wyboru daty powstania przychodów zaliczek podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 5. Zwolnienie od podatku odszkodowań za szkody w środkach trwałych z wyjątkiem samochodów osobowych.
 6. Amortyzacja samochodów osobowych a koszty uzyskania przychodów.
 7. Koszty uzyskania przychodów z tytułu wydatków związanych z używaniem dla potrzeb działalności gospodarczej samochodów osobowych.
 8. Obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu dla celów podatku VAT w przypadku używania samochodu osobowego.
 9. Wysokość składki z tytułu ubezpieczenia samochodu osobowego, jaka może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów (składki AC).
 10. Zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia małżonka podatnika i małoletnich dzieci podatnika, a w spółce wynagrodzenia małżonków i małoletnich dzieci wspólników.
 11. Limit kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, do których przynależność nie jest obowiązkowa.
 12. Ustalanie dochodu albo straty w ramach działalności gospodarczej z odpłatnego zbycia nabytego uprzednio samochodu osobowego będącego środkiem trwałym.
 13. Darowizna na cele kształcenia zawodowego dla publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz publicznych placówek i centrów (materiałów dydaktycznych lub środków trwałych).
 14. Zasady wyboru zaliczek kwartalnych i uproszczonych.
 15. Likwidacja możliwości w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego złożenia zeznania i dokonania wpłaty podatku za rok podatkowy zamiast wpłacenia zaliczki.
 16. Obowiązek składania urzędom skarbowym zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
  w roku podatkowym w terminie od 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.
 17. Obniżka stawki podatku obliczanego według skali podatkowej z 18% na 17,75% (od 1.10.2019 r.)

II. Ryczałt ewidencjonowany

 1. Likwidacja obowiązku prowadzenia kart przychodów i ewidencji wyposażenia oraz sporządzania spisów
  z natury.
 2. Zasady wyboru sposobu opodatkowania w formie ryczałtu i rezygnacja.
 3. Rozszerzenie katalogu zwolnień od podatku.
 4. Zasady stosowania ryczałtu kwartalnego.
 5. Zasady wyboru ryczałtu kwartalnego.
 6. Zasady wyboru daty powstania przychodów zaliczek podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 7. Obowiązek składania urzędom skarbowym zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu w terminie od 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

III. Karta podatkowa

 1. Zasady wyboru karty podatkowej.
 2. Likwidacja obowiązku prowadzenia kart przychodów i ewidencji zatrudnienia.

IV. Zmiany przepisów na 2020 r.

 1. Zmiana wartości przychodu dla „małego podatnika”.
 2. „Biała lista”.
 3. Zatory płatnicze (ulga na złe długi).
 4. Obniżka stawki podatku obliczanego według skali podatkowej z 18% na 17%.

V. Najnowsze interpretacje Ministerstwa Finansów i orzecznictwo Sądu Administracyjnego

VI. Zmiany przepisów dotyczących zasad prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Czas trwania i forma kształcenia: 10:00-15:00, wykład

Moja lokalizacja
Znajdź drogę
Zajęcia poprowadzi: doświadczony i ceniony wykładowca, stały współpracownik firmy. Ekspert w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Cena za udział w szkoleniu: 360,00 PLN od osoby w cenę wliczono materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch oraz imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub przelewem na konto do 7 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelew

Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
Pobierz formularz »