Nadzór pedagogiczny w szkole i placówce oświatowej po zmianach

Data: 23.05.2019   Godzina: 10:00
Miejsce: Kraków, ul. Lubicz 5 - Hotel Europejski

Program szkolenia:

  1. Zmiany w przepisach prawa oświatowego.
  2. Kierunki polityki oświatowej państwa.
  3. Planowanie pracy szkoły/placówki.
  4. Plan nadzoru pedagogicznego – struktura i zawartość.
  5. Omówienie narzędzi do realizacji zadań w zakresie:
   • ewaluacji wewnętrznej,
   • ewaluacji zewnętrznej,
   • kontroli przestrzegania przepisów prawa,
   • wspomaganie nauczycieli.
  6. Metody, techniki i narzędzia wykorzystywane w nadzorze pedagogicznym.
  7. Dokumentowanie działań wynikających z nadzoru pedagogicznego.
 • Uczestnicy otrzymają pakiet aktualnych aktów prawnych oraz wzory edytowalnych druków niezbędnych w procesie sprawowania nadzoru pedagogicznego.
 • Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN – posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Czas trwania i forma kształcenia: 10:00-15:00, wykład

Moja lokalizacja
Znajdź drogę
Zajęcia poprowadzi: konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, były długoletni dyrektor szkoły. Certyfikowany trener „MANAGEMENT im BILDUNGSSEKTOR” – „TRAIN the TRAINER”, Akredytowany Ekspert ©KFE & Akredytowany Trener Instytutu Konsultantów Europejskich. Lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół. Autor licznych artykułów z zakresu zarządzania oświatą i publikacji książkowych.
Cena za udział w szkoleniu: 350,00 PLN od osoby w cenę wliczono materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch oraz imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub przelew na konto po szkoleniu do 7 dni

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelew



Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
Pobierz formularz »