Ochrona danych osobowych w kadrach i płacach po wejściu w życie 4.05.2019 r. zmian w pełni dostosowujących polskie regulacje do wymagań unijnego prawa (RODO)

Data: 24.05.2019   Godzina: 10:00
Miejsce: Katowice, ul. Sokolska 24 – Hotel Angelo

Cel szkolenia: przekazanie aktualnych informacji z zakresu ochrony danych osobowych.

Szkolenie adresowane jest: do pracowników działów kadr i płac.

Efekt szkolenia: po szkoleniu uczestnik ma usystematyzowaną dotychczasową wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych w kadrach i płacach, a także zna najnowsze regulacje prawne związane z RODO.

Program szkolenia:

 1. Regulacje prawne z zakresu ochrony danych osobowych:
 • RODO,
 • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
 • ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 1. Zakres zmian mających znaczenie w zakresie kadr i płac w zakładzie pracy:
 • zmiana w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy,
 • zmiana w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 • w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • zmiany w przepisach sektorowych.
 1. Obowiązki administratorów danych oraz podmiotów przetwarzających dane osobowe:
 • rejestrowanie czynności przetwarzania,
 • ocena skutków przetwarzania danych,
 • projektowanie ochrony danych osobowych, obowiązek usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawa osoby, której dane dotyczą,
 • obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych.
 1. Obowiązki informacyjne administratora danych – jako jeden z aspektów zagrożonych sankcją administracyjną – kary grzywny.
 2. Próba znalezienia odpowiedzi na pytania z zakresu ochrony danych osobowych w kadrach, płacach i księgowości:
 • powołać, czy nie powołać administratora bezpieczeństwa informacji,
 • możliwość poszerzenia zbieranych przez pracodawcę danych osobowych kandydata do pracy (profilowanie, monitoring),
 • kserowanie dokumentów pracowników i kandydatów do pracy,
 • postępowanie z CV kandydatów do pracy (w trakcie naboru, jak również składanych poza konkursami),
 • sposoby i metody ewidencjonowania czasu pracy zgodne z RODO,
 • dane osobowe w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (granice zbierania danych osobowych).
 1. Inspektor ochrony danych (obecnie ABI): wyznaczenie Inspektora ochrony danych, wymagania dla kandydatów na stanowisko Inspektora ochrony danych osobowych, podstawy zatrudnienia Inspektora ochrony danych osobowych i gwarancje trwałości stosunku prawnego.
 2. Zadania inspektora ochrony danych: informowanie osób o obowiązkach wynikających z przepisów prawa, nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa w miejscu przetwarzania, współpraca z organem nadzorczym, konsultacje w zakresie oceny skutków dla ochrony danych.
 3. Praktyczne problemy – dyskusja.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają̨ zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN – posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Czas trwania i forma kształcenia: 10.0-15.00, wykład

Moja lokalizacja
Znajdź drogę

Zajęcia poprowadzi: radca prawny, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ochrony danych osobowych oraz procedury administracyjnej, audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, praktyk.

 
Cena za udział w szkoleniu: 380,00 PLN od osoby w cenę wliczono materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch oraz imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub przelewem na konto do 7 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelewNumer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
Pobierz formularz »