Szkolenie online: Rozliczanie wynagrodzeń na liście płac w 2021 r. z uwzględnieniem PPK, izolacji i kwarantanny

Data: 22.03.2021   Godzina: 10:00
Miejsce: szkolenie online

Rozliczanie wynagrodzeń na liście płac w 2021 r. z uwzględnieniem PPK, izolacji i kwarantanny


Program szkolenia:

I. Wpływ składanych oświadczeń pracowniczych na rozliczanie wynagrodzeń

 1. Stosowania kwoty zmniejszającej podatek (PIT-2) i kosztów uzyskania.
 2. Wspólne opodatkowanie małżonków.
 3. Oświadczenie  stosowaniu wyższej skali podatkowej – kiedy?
 4. Oświadczenie o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek E-R.
 5. Wypłata wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia a KUP i ulga
 6. KUP i ulga przy świadczeniach niepieniężnych (urlop bezpłatny, wychowawczy)

II. Rozliczanie niskich wynagrodzeń

 1. Ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki.
 2. Wynagrodzenie i zasiłek a obniżenie KUP.
 3. 26 lat – hipotetyczny podatek.
 4. Jakie KUP w informacji PIT-11?

III. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca (objęcie izolacją – kwarantanną)

 1. Wynagrodzenie za pracę i wypłata świadczenia chorobowego.
 2. Liczba godzin do przepracowania w danym miesiącu.
 3. Wynagrodzenie a choroba w dni wolne od pracy.
 4. Wynagrodzenie a choroba przypadająca tylko na dni robocze.
 5. Wynagrodzenie za 1 dzień pracy w razie choroby przez 30 dni.
 6. Wynagrodzenie za część miesiąca w różnych systemach czasu pracy.
 7. Zmiana wynagrodzenia w trakcie zwolnienia lekarskiego.
 8. Świadczenie chorobowe i urlop wypoczynkowy w danym miesiącu.
 9. Świadczenie chorobowe za część dniówki roboczej.

IV. Rozliczanie wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe

 1. Wpłaty do PPK i możliwość ich obniżenia – przykłady wyliczeń.
 2. Wpłaty na PPK a ustanie zatrudnienia i ponowne zatrudnienie pracownika.
 3. Opodatkowanie wpłaty finansowanej przez Podmiot zatrudniający.
 4. Wpłata na PPK a przychód zwolniony z opodatkowania do 26 lat.
 5. Rozliczenie składkowo-podatkowe potrąconych wpłat.
 6. Wykazywanie wpłat na PPK w imiennych raportach ZUS RCA.
 7. Wykazywanie wpłat na PPK w informacji PIT-11.

V. Prawidłowe ustalenie podstaw do wypłaty – wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent pieniężny odpraw i odszkodowań

 1. Pierwszy i kolejny miesiąc zatrudnienia a zmienne składniki wynagrodzenia.
 2. Zawarcie kolejnej umowy o pracę a ustalenie wynagrodzenia za urlop.
 3. Konsekwencje przeniesienia urlopu na kolejną umowę a wynagrodzenie za urlop.
 4. Premia motywacyjna, zadaniowa, regulaminowa i uznaniowa w podstawie.
 5. Przeliczanie podstawy po zmianie wysokości wynagrodzenia lub zaprzestaniu wypłaty niektórych składników wynagrodzenia.
 6. Powrót do pracy po kilkumiesięcznej przerwie.
 7. Ekwiwalent w pierwszym i kolejnym miesiącu prac.
 8. Dopełnianie podstawy do ekwiwalentu w przypadku nieobecności.

VI. Zgon pracownika

 1. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia po zmarłym pracowniku a PIT.
 2. Odprawa pośmiertna uprawnionym członkom rodziny zmarłego pracownika.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.


Czas trwania i forma kształcenia: 10:00-15:00, wykład online


 

Zajęcia poprowadzi: wysokiej klasy specjalista i szkoleniowiec z wieloletnią praktyką zawodową w zakresie kadrowo-płacowej, pracował w działach personalnych dużych międzynarodowych firm. Autor wielu publikacji z tego zakresu. Praktyk, stały współpracownik firmy.
Cena za udział w szkoleniu: 300,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online prezentacją i transmisją szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia zgodne ze wzorem MEN

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »