NOWOŚĆ! Szkolenie online: Rozliczanie wynagrodzeń na liście płac w 2021 r. z uwzględnieniem PPK

Data: 22.01.2021   Godzina: 9:00
Miejsce: szkolenie online

Rozliczanie wynagrodzeń na liście płac w 2021 r.
z uwzględnieniem PPK


Program szkolenia:

 1. Podstawa do wypłaty wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy:
 • składniki wynagrodzenia nie ujmowane w podstawie,
 • zmienne składniki wynagrodzenia w podstawie (premie, dodatki),
 • zmiana w składnikach wynagrodzenia a przeliczenie podstawy,
 • powrót po długotrwałej nieobecności w pracy,
 • wykorzystanie urlopu w pierwszym i kolejnym miesiącu zatrudnienia,
 • zawarcie kolejnej umowy o pracę,
 • wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na podstawę.
 1. Podstawa do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy:
 • zasady dopełniania podstawy przy różnych składnikach wynagrodzenia za okresy miesięczne, kwartalne i roczne,
 • dopełnienie podstawy przy pracy zleconej w dniach wolnych,
 • ekwiwalent za urlop przy krótkotrwałym zatrudnieniu,
 • wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na podstawę.
 1. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca:
 • wynagrodzenie za pracę i wypłata świadczenia chorobowego,
 • liczba godzin do przepracowania w danym miesiącu,
 • stawka godzinowa przy nadgodzinach i zmianie wysokości wynagrodzenia,
 • zmiana wymiaru etatu, e-ZLA i urlop bezpłatny w danym miesiącu,
 • niepełny etat a wynagrodzenie za część miesiąca,
 • wynagrodzenie a choroba w dni wolne od pracy,
 • wynagrodzenie a choroba przypadająca tylko na dni robocze,
 • wynagrodzenie za część miesiąca w różnych systemach czasu pracy,
 • wynagrodzenie za 1 dzień pracy w razie choroby przez 30 dni,
 • wynagrodzenie niepełnoetatowca za część miesiąca (choroba),
 • zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca kalendarzowego,
 • zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca kalendarzowego,
 • zmiana wynagrodzenia w trakcie zwolnienia lekarskiego,
 • świadczenie chorobowe i urlop wypoczynkowy w danym miesiącu,
 • świadczenie chorobowe za część dniówki roboczej,
 • brak ZUS e-ZLA do momentu sporządzenia listy płac,
 • wynagrodzenie za niezawiniony „Przestój”.
 1. Pracownicze Plany Kapitałowe na liście płac:
 • podatkowe rozliczenia składek na PPK,
 • rozliczenia względem ZUS,
 • dokonywanie potrąceń po przystąpieniu pracownika do PPK.
 1. Rozliczanie wynagrodzenia za pracę w przypadku innych nieobecności w pracy:
 • zwolnienie od wykonywania pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia:
 • badania lekarskie,
 • dni na poszukiwanie pracy,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • opieka nad dzieckiem,
 • urlopy okolicznościowe,
 • karmienie dziecka piersią,
 • zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia z prawem do wynagrodzenia jak
  i za urlop wypoczynkowy,
 • szkolenia BHP.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.


Czas trwania i forma kształcenia: 9:00-14:00, wykład online


 

Zajęcia poprowadzi: wysokiej klasy specjalista i szkoleniowiec z wieloletnią praktyką zawodową w zakresie kadrowo-płacowej, pracował w działach personalnych dużych międzynarodowych firm. Autor wielu publikacji z tego zakresu. Praktyk, stały współpracownik firmy.
Cena za udział w szkoleniu: 300,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online prezentacją i transmisją szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia zgodne ze wzorem MEN

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »