NOWOSĆ! Szkolenie online: Przyznawanie pomocy społecznej przez Ośrodki Pomocy Społecznej w czasie stanu epidemii

Data: 21.04.2020   Godzina: 10:00
Miejsce: szkolenie online

Program szkolenia:

  1. Zadania pracy socjalnej (kontakty i zakupy dla osób odosobnionych).
  2. Przyznawanie świadczeń w formie decyzyjnej.
  3. Relacje ustawy o pomocy społecznej i specustawy (o szczególnych rozwiązaniach związanych
    z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).
  4. Zarządzenia Kierownika jednostki wydane w ramach kontroli zarządczej (o organizacji pracy pracowników).
  5. Przyznawanie świadczeń według procedury kpa z odpowiednim zastosowaniem specustawy.
  6. Wywiad środowiskowy a inne środki dowodowe.
  7. Uzasadnienie decyzji (w ramach szczególnej sytuacji przyznawania świadczeń).
  8. Wypłata świadczeń – gotówkowa i bezgotówkowa.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Zajęcia poprowadzi: etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, orzecznik z wieloletnim doświadczeniem w tematyce zabezpieczenia społecznego, doradca Centrum Pomocy Rodzinie, wysokiej klasy wykładowca, stały współpracownik firmy.
Cena za udział w szkoleniu: 220,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online z prezentacją i wideotransmisją szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia oraz do tygodnia po szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia zgodne ze wzorem MEN

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelew

Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
Pobierz formularz »