NOWOŚĆ! Szkolenie online: Podatek dochodowy od osób prawnych – zeznanie roczne za 2020 rok

Data: 7.12.2020   Godzina: 10:00
Miejsce: szkolenie online

Podatek dochodowy od osób prawnych – zeznanie roczne za 2020 rok


Program szkolenia:

 1. Zasady składania zeznania, nowe wzory formularzy.
 2. Identyfikacja przychodów i kosztów uzyskania przychodów.
 3. Przyporządkowanie przychodów i kosztów do odpowiedniego źródła i do właściwego okresu.
 4. Ograniczenia w zakresie kosztów podatkowych:
  • biała lista i obowiązkowa podzielona płatność,
  • koszty finansowania dłużnego,
  • koszty używania samochodów osobowych,
  • koszty świadczeń niematerialnych między podmiotami powiązanymi.
 5. Hipotetyczne koszty finansowania zewnętrznego.
 6. Ograniczenia zatorów płatniczych – ulga na złe długi w CIT.
 7. Ulgi i wsparcie otrzymane w ramach pakietu tarczy antykryzysowej.
 8. Odliczanie straty z lat ubiegłych i za rok 2020.
 9. Warunki stosowania stawki 9%.
 10. Podatek u źródła – obowiązki płatnika.
 11. Podatek od wynajmowanych budynków w czasie pandemii.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.


Czas trwania i forma kształcenia: 10:00-15:00, wykład online


 

Zajęcia poprowadzi: doświadczony i ceniony wykładowca. Wysokiej klasy ekspert w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (wieloletnie doświadczenie w organach podatkowych), praktyk.
Cena za udział w szkoleniu: 300,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online z prezentacją i transmisją wideo szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia zgodne ze wzorem MEN

Forma płatności: zapłata przelewem na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelew

Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
Pobierz formularz »