NOWOŚĆ! Szkolenie online: Organizacja roku szkolnego 2021/2022 oraz arkusz organizacji szkoły na rok szkolny 2021/2022

Data: 12.03.2021   Godzina: 11:00
Miejsce: szkolenie online

 


Organizacja roku szkolnego 2021/2022 oraz arkusz organizacji szkoły na rok szkolny 2021/2022


Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne:
  • przepisy i uregulowania dotyczące organizacji pracy szkół;
  • wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli.
 2. Założenia do organizacji roku szkolnego, w tym arkusza organizacji.
 3. Zasady tworzenia oddziałów, podziału na grupy, tworzenia stanowisk kierowniczych i inne.
 4. Zadania dyrektora szkoły (zespołu) do opracowania arkusza organizacji na rok szkolny 2021/2022.
 5. Procedura zatwierdzania arkuszy organizacji na rok szkolny 2021/2022
 6. Zagadnienia problemowe – pytania i odpowiedzi.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN. Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.


Czas trwania i forma kształcenia: 11:00-14:00, wykład online


 

Zajęcia poprowadzi: Janusz Szklarczykdoświadczony, znany i ceniony wykładowca, praktyk, wysokiej klasy specjalista w tym zakresie.
Cena za udział w szkoleniu: 270,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online z prezentacją i transmisją szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia oraz do tygodnia po szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia zgodne ze wzorem MEN

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »