NOWOŚĆ! Szkolenie online: Dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków i umów zlecenia w 2021 r.

Data: 8.03.2021   Godzina: 9:00
Miejsce: szkolenie online

Dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków i umów zlecenia w 2021 r.


Program szkolenia:

I. Nowe zasady przy zbiegach egzekucji (od 31 lipca 2020 r.) – obowiązki pracodawcy wobec organów egzekucyjnych:

 1. Informacje dla organów egzekucyjnych: Komornik, ZUS, Urząd Skarbowy.
 2. Zbieg egzekucji komorniczej, sądowej i administracyjnej.
 3. Obowiązki pracodawcy przy zatrudnieniu lub zwolnieniu pracownika.
 4. Kara pieniężna za niewywiązywanie się z obowiązku informacyjnego.

II. Nowe zasady rozstrzygania zbiegów egzekucji do zasiłków od 31 lipca 2020 r.

 1. Zbiegi do świadczeń chorobowych i prowadzone tytułem alimentów.

III. Tarcza Antykryzysowa 3.0-4.0 – podwyższenie kwot wolnych od potrąceń:

 1. Zajęcia objęte wyższą kwotą wolną i zasady ich ustalania.
 2. Kwota wolna przy obniżonym wynagrodzeniu w związku z pandemią.
 3. Brak możliwości potrąceń niealimentacyjnych z otrzymanego dofinansowania.

IV. Potrącenia po przystąpieniu do Pracowniczych Planów Kapitałowych:

 1. Wysokość dokonywanych potrąceń z wynagrodzenia pracownika.
 2. Wpływ potrącanych składek na kwoty wolne od potrąceń.
 3. Kwota, od której do wypłaty należy dokonać obowiązkowych potrąceń.
 4. Zgoda pracownika na dokonywanie potrąceń.

V. Nowelizacja przepisów ustawy o podatku a wpływ na potrącenia:

 1. PIT – zerowy dla młodych do 26 lat.
 2. Zmiana kosztów uzyskania przychodów.

VI. Praktyczne wyjaśnienie na przykładach jak w 2021 roku dokonywać potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych:

 1. Wynagrodzenie za pracę:
 • kwalifikacja świadczeń do wynagrodzenia;
 • potrącenia za zgodą i “bez zgody pracownika”;
 • kolejność dokonywania potrąceń i wysokość dokonywanych potrąceń w tym z nagród, ZFŚS, wynagrodzenia rocznego, nagród, premii w tym za okresy dłuższe niż 1 miesiąc;
 • sytuacje, w których należy pomniejszyć kwotę wolną od potrąceń;
 • świadczenia w „naturze” obok wynagrodzenia za pracę;
 • kilkukrotna wypłata wynagrodzenia w danym miesiącu;
 • potrącenie z wynagrodzenia chorobowego;
 • potrącenia dobrowolne, kary pieniężne;
 • potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia za pracę.
 1. Zasiłki z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego:
 • nowa wysokość kwot wolnych od 1 marca 2020 r.;
 • jak ustalić wysokość potrąceń wraz z kwotami wolnymi od potrąceń;
 • zasady obniżania kwot wolnych;
 • potrącenie, gdy w danym miesiącu wypłacono: wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek.
 1. Wierzytelność z umów cywilnoprawnych:
 • zastosowanie kwoty wolnej od 1 stycznia 2021 r.;
 • ustalanie faktycznej kwoty potrąceń;
 • granice i kwota wolna przy dokonywaniu potrąceń w 2021 r.;
 • stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące kwot wolnych;
 • pomniejszenie kwoty wolnej w stosunku do liczby godzin wykonywanego zlecenia.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.


Czas trwania i forma kształcenia: 10:00-15:00, wykład online


 

Zajęcia poprowadzi: wysokiej klasy specjalista i szkoleniowiec z wieloletnią praktyką zawodową w zakresie kadrowo-płacowej, pracował w działach personalnych dużych międzynarodowych firm. Autor wielu publikacji z tego zakresu. Praktyk, stały współpracownik firmy.
Cena za udział w szkoleniu: 300,00 PLN od osoby – w cenę wliczono dostęp do platformy online prezentacją i transmisją szkolenia, możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia zgodne ze wzorem MEN

Forma płatności: przelew na konto do 14 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

  Nazwa firmy

  Adres

  NIP

  Imię i nazwisko uczestnika/ów

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

  Telefon osoby zgłaszającej

  Adres email osoby zgłaszającej

  Adres mailowy na który zostanie wysłana faktura

  Oświadczam, że zapoznałem (am)
  się i akceptuję Regulamin szkoleń

  Forma płatności
  GotówkaPrzelew

  Dodatkowe informacje / uwagi do zgłoszenia:  Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
  Pobierz formularz »