NOWOŚĆ! Podatek dochodowy od osób fizycznych – zmiany w zakresie obowiązków płatnika od sierpnia 2019 r. oraz planowane zmiany od października 2019 r.

Data: 23.07.2019   Godzina: 10:00
Miejsce: Rzeszów, ul. Mickiewicza 5 – Hotel Hubertus

Cel szkolenia: omówienie kwestii związanych z opodatkowaniem świadczeń, od których płatnicy mają obowiązek pobrać zaliczki na podatek dochodowy oraz opodatkowaniem dochodów osiąganych przez młodych podatników do 26. roku życia. Przekazanie aktualnych informacji w zakresie opodatkowania dochodów rezydentów i nierezydentów po wejściu w życie przepisów Konwencji MLI. W trakcie szkolenia zostaną również poruszone zagadnienia dotyczące ulg i zwolnień przysługujących podatnikom w 2019 oraz 2020 roku, a także planowane zmiany od października 2019 roku.

Szkolenie skierowane jest: do pracowników działów płac.

Efekt szkolenia: po szkoleniu uczestnik zna aktualne przepisy dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych – w szczególności kwestie związane z opodatkowaniem świadczeń, od których płatnicy mają obowiązek pobrać zaliczki na podatek dochodowy oraz   dochodów osiąganych przez młodych podatników do 26. roku życia, a także ulg i zwolnień przysługujących podatnikom w 2019 oraz 2020 roku.

Program szkolenia:

 1. Prawa i obowiązki płatnika w kontekście ordynacji podatkowej i ustawy PIT z omówieniem zmian wprowadzonych od 1 sierpnia 2019 r.
 2. Nowa skala podatkowa oraz nowe koszty uzyskania przychodu od października 2019 r.
 3. Wpływ konwencji MLI na obowiązki płatnika. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy w kontekście zmienionych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania z Austrią, Wielką Brytanią i Słowenią.
 4. Przychody ze stosunku pracy:
  • moment postawienia środków do dyspozycji i konsekwencje z tym związane po zmianach w kodeksie pracy;
  • świadczenia, do których finansowania pracodawca jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa (np. ekwiwalenty, okulary, posiłki regeneracyjne);
  • świadczenia nieodpłatne, w tym: parkingi, imprezy integracyjne, pakiety medyczne, ubezpieczenia, samochód służbowy wykorzystywany do celów prywatnych, wycieczki – zmiana stanowiska MF;
  • rozliczenie delegacji – omówienie różnic pomiędzy delegacją a oddelegowaniem;
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
  • świadczenia z ZFŚS, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży – rozszerzenie zakresu świadczeń w interpretacjach MF;
  • zapomogi oraz inna pomoc materialna – omówienie różnic oraz aktualne orzecznictwo organów podatkowych w tym zakresie.
 5. Opodatkowanie przychodów z działalności wykonywanej osobiście – aktualne stanowisko MF.
 6. Świadczenia umorzone.
 7. Obowiązki podatkowe Związków Zawodowych.
 8. Świadczenia na rzecz emerytów i rencistów oraz członków rodzin zmarłych pracowników.
 9. Omówienie aktualnie obowiązujących ulg i odliczeń, w tym ulgi termomodernizacyjnej ,zmiany w uldze rehabilitacyjnej.
 10. Wynagrodzenie płatnika za prawidłowe wypełnianie obowiązków.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Czas trwania i forma kształcenia: 10.00-15.00, wykład

Moja lokalizacja
Znajdź drogę
Zajęcia poprowadzi: wysokiej klasy ekspert w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z wieloletnim doświadczeniem w organach podatkowych, praktyk, doświadczony i ceniony wykładowca, stały współpracownik firmy. .
Cena za udział w szkoleniu: 370,00 PLN od osoby w cenę wliczono materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch oraz imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub przelew na konto do 7 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelewNumer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
Pobierz formularz »