Zmiany w ustawie o podatku od osób fizycznych od 1 sierpnia oraz planowane zmiany od 1 października 2019 r. – dotyczy płatników. Zasady rozliczania pracowników i zleceniobiorców w 2019 roku

Data: 22.08.2019   Godzina: 10:00
Miejsce: Kraków, ul. Lubicz 5 – Hotel Europejski

Cel szkolenia: zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu planowanych od 1 sierpnia 2019 r. zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Szkolenie skierowane jest: do pracowników działów płac, biur rachunkowych.

Efekt szkolenia: po szkoleniu uczestnik zna aktualne przepisy oraz planowane zmiany dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych.

Program szkolenia:

Omówienie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 1. Zmiany, które mają mieć zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1.08.2019 do 31.12.2019 r.:
 • podatnicy do 26 roku życia, zatrudnieni na etacie oraz na umowie zlecenia nie płacą podatku dochodowego od przychodów osiągniętych w ww. terminie do kwoty 35.636,67 zł po spełnieniu pewnych warunków określonych w ustawie;
 • możliwość złożenia przez podatnika o świadczenia, które spowoduje, iż płatnik nie będzie pobierał zaliczek na pdof jeszcze w tym roku – omówienie warunków zwolnienia;
 • pozostali podatnicy otrzymają zwrot nadpłaty po złożeniu zeznania rocznego;
 • brak możliwości odliczenia kosztów 50% dla podatników, którzy skorzystają ze zwolnienia, o którym mowa w nowym art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy podatkowej;
 • omówienie dochodów które nie mają wpływu na kwotę zwolnienia podatkowego;
 • zmiany dot. odliczenia kosztów uzyskania przychodu (stosuje się w wysokości nieprzekraczającej tej części przychodów z danego źródła, która podlega opodatkowaniu);
 • zasady odliczania składek społecznych i zdrowotnych po wprowadzeniu zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof;
 • projektowanezmiany w PIT 11 za rok 2019.
 1. Projektowane zmiany, które mają wejść w życie od 1 października 2019 r.:
 • kwota zwolniona z opodatkowania za cały 2020 r. wyniesie 85 528 zł;
 • płatnik będzie zobowiązany do niepobierania zaliczek na podatek dochodowy do wysokości przychodów określonych w ustawie tj. do kwoty 85 528 zł dla niektórych podatników;
 • możliwość rezygnacji przez podatnika ze zwolnienia przedmiotowego – obowiązek złożenia stosownego pisemnego wniosku;
 • nowe progi podatkowe 17%, 19%, 32% i nowe zasady poboru zaliczek podatkowych pobieranych przez płatnika.
 1. Omówienie opodatkowania pozostałych dochodów osiągniętych za pośrednictwem płatnika na tzw. „starych zasadach”.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Czas trwania i forma kształcenia: 10.00-15.00, wykład

Moja lokalizacja
Znajdź drogę
Zajęcia poprowadziPani Elżbieta Kulinowska - doświadczony i ceniony wykładowca. Wysokiej klasy ekspert w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (wieloletnie doświadczenie w organach podatkowych), praktyk.  
Cena za udział w szkoleniu: 380,00 PLN od osoby w cenę wliczono materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch oraz imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub przelew na konto do 7 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelewNumer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
Pobierz formularz »