Emerytury i renty w 2019 r.

Data: 25.04.2019   Godzina: 10:00
Miejsce: Kraków, ul. Lubicz 5 – Hotel Europejski

Program szkolenia:

NOWOŚCI:

 • Ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym – „emerytury mama plus”: kogo dotyczy, zasady przyznawania, jaka wysokość świadczenia.
 • Ustawa o Pracowniczych Plany Kapitałowych – najważniejsze informacje: co to są Pracownicze Plany Kapitałowe, dla kogo i od kiedy będą obowiązywać, jakie składki i kto płaci na PPK, czy można się wypisać z PPK.
 1. Niższy wiek emerytalny (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni) warunki do przyznania emerytury oraz zmiany
  w ustalaniu wysokości.
 2. Wymagane środki dowodowe potwierdzające okresy składkowe oraz okresy nieskładkowe (praktyczne wskazówki).
 3. Kiedy najkorzystniej zgłosić wniosek o emeryturę?
 4. Jak wyliczyć nową emeryturę w 2019 r.?
 5. Dla kogo wystawiamy nowy druk ERP–7 (ZUS Rp-7)?
 6. Wniosek o emeryturę i inne świadczenia – zasady postępowania w sprawie świadczeń:
 • formularze,
 • zasady kompletowania i sporządzania wniosków o emeryturę,
 • środki dowodowe potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe.
 1. Obecne zasady ustalania uprawnień i wysokości emerytur z systemu zreformowanego:
 • uwzględnianie okresów sprawowania opieki nad dzieckiem przy ustalaniu wysokości kapitału początkowego,
 • uwzględnianie pełnego okresu studiów wyższych przy ustalaniu podstawy wymiaru i wysokości kapitału początkowego,
 • możliwość uwzględnienia, przy obliczaniu emerytury zreformowanych zasad, tablic trwania życia obowiązujących w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął obowiązujący go wiek emerytalny, zamiast tablic obowiązujących w dacie składania wniosku – jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego.
 1. Ustalanie wysokości okresowej emerytury kapitałowej i emerytury w docelowej wysokości.
 2. Wcześniejsza emerytura z tytułu pracy w szczególnych warunkach i emerytura pomostowa: 
 • wypełnianie i kompletowanie wniosku,
 • warunki przyznawania tych emerytur,
 • możliwość zarobkowania,
 • uwzględnianie okresów odbywania zasadniczej służby wojskowej do okresów zatrudnienia w szczególnych warunkach.
 1. Renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinne:
 • zasady przyznawania, ustalania ich wysokości i wypłaty,
 • renta z tytułu niezdolności do pracy dla osób legitymujących się długoletnim okresem składkowym
  i nieskładkowym.
 1. Zasady przeliczania wysokości świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w tym:
  • emerytury według „starych zasad”,
  • emerytury nowe,
  • renty.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN – posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Czas trwania i forma kształcenia: 10.00-15.00, wykład

Moja lokalizacja
Znajdź drogę
Zajęcia poprowadzi: ekspert z zakresu emerytur i rent oraz kapitału początkowego, znany i ceniony wykładowca, długoletni pracownik ZUS.
Cena za udział w szkoleniu: 380,00 PLN od osoby w cenę wliczono materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch oraz imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub wpłata przelewem na konto po szkoleniu do 7 dni

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelewNumer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
Pobierz formularz »