Środki trwałe po zmianach – kompendium wiedzy

Data: 29.05.2019   Godzina: 10:00
Miejsce: Rzeszów, ul. A. Mickiewicza 5 – Hotel Hubertus

Program szkolenia:

 1. Wymagane unormowania do polityki w zakresie rachunkowości.
 2. Elementy wpływające na ustalenie wartości początkowej.
 3. Zasady naliczania amortyzacji w świetle ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych oraz KSR nr 11.
 4. Adaptacja, ulepszenie, rozbudowa i remont środków trwałych.
 5. Odłączenie części składowej i peryferyjnej.
 6. Zamiana środków trwałych.
 7. Wniesienie aportem środków trwałych.
 8. Realizacja projektów inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej – wymagane procedury kontrolne oraz aspekt podatkowy.
 9. Użytkowanie środków trwałych na podstawie umów najmu, darowizny i leasingu.
 10. Środki trwałe użytkowane sezonowo.
 11. Koszty zewnętrznego finansowania aktywów trwałych.
 12. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży.
 13. Ustalenie wartości użytkowej.
 14. Obiekt inwentarzowy oraz obiekty zbiorcze.
 15. Rozliczenia kosztów obsługi zobowiązania finansowego kilka obiektów.
 16. Kompletność i zdatność do użytkowania(wyposażenie w części).
 17. Liniowe obiekty budowlane.
 18. Procedury kontroli wewnętrznej w zakresie środków trwałych – przykład opisu procesu kontroli.
 19. Inwentaryzacja i metodologia jej przeprowadzenia i rozliczenia.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN – posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Czas trwania i forma kształcenia: 10.00-15.00, wykład

Moja lokalizacja
Znajdź drogę
Zajęcia poprowadzi: biegły rewident, praktyk, doświadczony i ceniony wykładowca, autor licznych publikacji.
Cena za udział w szkoleniu: 350,00 PLN od osoby w cenę wliczono materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch oraz imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub wpłata przelewem na konto po szkoleniu do 7 dni

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelewNumer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
Pobierz formularz »