Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z uwzględnieniem najnowszych przepisów w 2019 roku

Data: 3.04.2019   Godzina: 10:00
Miejsce: Kielce, ul. Sienkiewicza 78 - BEST WESTERN Grand Hotel

Cel szkolenia: zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Szkolenie skierowane jest: do pracowników działów kadr, płac.

Efekt szkolenia: po szkoleniu uczestnik zna aktualne przepisy dotyczące zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Program szkolenia:

  1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – istota, zakres i funkcje:
  • podstawy funkcjonowania ZFŚS,
  • istota i zakres pomocy socjalnej,
  • podmioty uprawnione do korzystania ze świadczeń socjalnych: pracownicy, członkowie rodzin, emeryci i renciści
   w świetle najnowszych wyjaśnień Ministerstwa Finansów i Izb Skarbowych,
  • prawa i obowiązki stron stosunku pracy z zakresie pomocy socjalnej.
  1. Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, prawidłowy REGULAMIN ZFŚS w świetle kontroli ZUS i PIP:
  • regulamin jako podstawa funkcjonowania ZFŚS,
  • zasady finansowania ZFŚŚ, zasady dokonywania odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
  • związki zawodowe a funkcjonowanie i tworzenie funduszu.
  1. Zasady przyznawania świadczeń i dysponowania funduszem a podatek dochodowy od osób fizycznych i składki ZUS w świetle interpretacji Ministerstwa Finansów i ZUS:
  • wycieczki z ZFŚS bez podatku – wyjaśnienia dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej,
  • bony, talony, świadczenia pieniężne, paczki dla dzieci, imprezy integracyjne, „gruszka”, bilety do kina/teatru – zasady udzielania ww. świadczeń w świetle wyjaśnień Izb Skarbowych i kontroli ZUS,
  • zasady przeprowadzania kontroli ZUS w firmie,
  • świadczenia socjalne a składki ZUS – wyrok SN,
  • zasady obrony firm przed niekorzystnymi ustaleniami kontroli ZUS,
  • komisja socjalna – czy ją tworzyć? Zasady jej funkcjonowania.
  1. RODO A FUNDUSZ SOCJALNY w praktyce:
  • obowiązek składania oświadczeń o dochodzie a RODO,
  • dochody innych członków rodziny w świetle RODO,
  • PIT-y lub zaświadczenia z US – potwierdzanie prawdziwości oświadczeń o dochodzie w świetle wyjaśnień GIODO, wymagania RODO.
  1. Orzecznictwo NSA w sprawie imprez integracyjnych.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN –
– posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Czas trwania i forma kształcenia: 10.00-15.00, wykład

Zajęcia poprowadzi: prawnik, wieloletni pracownik Wydziału Przyznawania Emerytur i Rent oraz Wydziału Kontroli Płatników Składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznychautor książek: „Kontrola ZUS w sektorze finansów publicznych”i „Kontrola ZUS. Skuteczne formy obrony płatników składek”.
Cena za udział w szkoleniu: 370,00 PLN od osoby w cenę wliczono materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch oraz imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub wpłata przelewem na konto do 7 szkoleń

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelewNumer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
Pobierz formularz »