Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z uwzględnieniem najnowszych przepisów w 2019 roku

Data: 28.03.2019   Godzina: 10:00
Miejsce: Łódź, ul. Piotrkowska 229/231 – Hotel Holiday Inn

Cel szkolenia: praktyczne omówienie zagadnień związanych z tematyką tworzenia i gospodarowania ZFŚS. Na szkoleniu zostaną omówione najnowsze interpretacje i stanowiska organów kontrolujących. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.

Szkolenie skierowane jest: do osób zajmujących się na co dzień tematyką związaną z gospodarowaniem środkami ZFŚS a także osób, które chcą poznać tą tematykę lub ją zgłębić.

Efekt szkolenia: po szkoleniu uczestnik posiada aktualne informacje z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zna najnowsze interpretacje i stanowiska organów kontrolujących, dzięki czemu będzie miał możliwość uniknięcia błędów w swojej codziennej pracy.

Program szkolenia:

 1. Kto ma obowiązek tworzyć ZFŚS?
 2. Kto jest uprawniony do pomocy z ZFŚS, kogo uważamy za członka rodziny, czym jest gospodarstwo domowe?
 3. Jak tworzyć odpis na ZFŚS?
 4. Jakie zwiększenia zasilają środki ZFŚS?
 5. Co jest przedmiotem działalności socjalnej – co można finansować ze środków ZFŚS?
 6. Jak prawidłowo przyznawać świadczenia z ZFŚS z uwzględnieniem kryterium socjalnego? Czy można stosować inne kryteria niż socjalne?
 7. Jak potwierdzanie sytuację majątkową osób uprawnionych zgodnie z RODO?
 8. Jakich dokumentów i danych osobowych można żądać od osób uprawnionych (w tym członków rodziny)?
 9. Jak stworzyć prawidłowy regulamin ZFŚS?
 10. Jakie najczęściej popełniane są błędy przy tworzeniu regulaminu ZFŚS?
 11. Czego nie można finansować z ZFŚS?
 12. Jaką rolę pełni komisja socjalna?
 13. Jakie organy uprawnione są do nadzoru i kontroli stosowania przez pracodawców przepisów o ZFŚS –
  – co podlega kontroli?
 14. Jakie są warunki konieczne do zwolnienia z oskładkowania świadczeń z ZFŚS?
 15. Jak opodatkowanie są świadczenia z ZFŚS?
 16. Czy świadczenia z ZFŚS podlegają egzekucji?
 17. Pytania i dyskusja.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN – posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Czas trwania i forma kształcenia: 10.00-15.00, wykład
Zajęcia poprowadzi: specjalista z zagadnień kadrowo-płacowych, praktyk, autorka licznych artykułów w prasie specjalistycznej, doświadczony wykładowca, certyfikowany audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania.
Cena za udział w szkoleniu: 370,00 PLN od osoby w cenę wliczono materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch oraz imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub wpłata przelewem na konto po szkoleniu do 7 dni

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelewNumer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
Pobierz formularz »