Pracownicze plany kapitałowe – rewolucja w oszczędzaniu na emeryturę od 1.01.2019 r.

Data: 5.03.2019   Godzina: 10:00
Miejsce: Katowice, ul. Sokolska 24 – Hotel Vienna House (wcześniej Hotel Angelo)

Cel szkolenia: zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu emerytur.

Szkolenie skierowane jest: do pracowników działów kadr.

Efekt szkolenia: po szkoleniu uczestnik zna aktualne przepisy dotyczące emerytur.

 • Waloryzacja od 1.03.2019 r. – nowe zasady!
 • ZUS RP-7 – czy nadal wystawiać po 1.01.2019 r.?
 • Wybór najkorzystniejszej daty przejścia na emeryturę – styczeń, marzec, po czerwcu czy koniec roku?

Program szkolenia:

 1. Pracownicze plany kapitałowe – rewolucja w oszczędzaniu na emeryturę od 1.01.2019 r.:
 • kto zostanie zapisany do PPK, jakie będą granice wieku?
 • wysokość składki do PPK i sposób jej finansowania,
 • gdzie będą inwestowane pieniądze, przez jakie podmioty – kto je wybierze?
 • przymusowość czy dobrowolność?
 1. Zmiany w aktach osobowych: nowy okres przechowywania akt, forma elektroniczna, ZUS – jako organ przechowujący, brak obowiązku wystawiania ZUS RP-7,zmiany w ZUS ZUA, ZUS ZWUA, raporty informacyjne ZUS RIA:
 • okres przechowywania akt osobowych,
 • brak RP-7 a wysokość emerytury – czy wystawiać dalej i za jakie lata?
 • nowe dokumenty: ZUS ZUS, ZUS OSW, ZUS RIA a dane potrzebne do naliczenia emerytury.
 1. Kiedy najlepiej przejść na emeryturę – obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat – kobieta i 65 lat – mężczyzna (ile dostajemy za rok pracy dłużej?):
 • nowy wniosek o emeryturę (ZUS EMP) – zasady wypełniania Rp-7 po 1.01.2019 r.
 • o ile większa emerytura, jeżeli pracujemy dłużej o rok/dwa/trzy itd.?
 • obywatelski projekt – emerytura bez względu na wiek po 35/40 latach okresów składkowych – co dalej z nim?
 • wyliczanie emerytury wg nowych zasad – czy lepiej złożyć wniosek o emeryturę po marcu, czy po czerwcu danego roku? Kiedy rozwiązać stosunek pracy (z jaka datą)? Jak wypełnić wniosek o emeryturę? Czy wydawać RP-7? Jak prawidłowo wystawić świadectwo pracy w szczególnych warunkach?
 1. Planowane przez rząd zmiany w systemie emerytalnym w 2019 r. – omówienie tzw. białej księgi dla emerytów napisanej przez prezesa ZUS.
 2. Emerytura z art. 184 ustawy emerytalnej – szczególne warunki.
 3. Pytania i odpowiedzi.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN –
– posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Czas trwania i forma kształcenia: 10.00-15.00, wykład

Zajęcia poprowadzi: prawnik, wieloletni pracownik Wydziału Przyznawania Emerytur i Rent oraz Wydziału Kontroli Płatników Składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, autor książek: „Kontrola ZUS w sektorze finansów publicznych” i „Kontrola ZUS. Skuteczne formy obrony płatników składek”.
Cena za udział w szkoleniu: 370,00 PLN od osoby - w cenę wliczono materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch oraz imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub przelew na konto do 7 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelewNumer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
Pobierz formularz »