Podatek VAT po zmianach od stycznia 2019 oraz najczęściej popełniane błędy w rozliczaniach VAT

Data: 28.03.2019   Godzina: 10:00
Miejsce: Kraków, ul. Lubicz 5 – Hotel Europejski

Cel szkolenia: przekazanie aktualnych informacji z zakresu podatku VAT.

Szkolenie adresowane jest: do działów księgowości w jednostkach sektora prywatnego.

Efekt szkolenia: po szkoleniu uczestnik zna zasady prawidłowego rozliczania podatku VAT po zmianach obowiązujących od stycznia 2019.

Program szkolenia:

 1. Ulga za złe długi u wierzyciela i dłużnika w 2019 r.:
 • korygowanie podstawy opodatkowania i podatku należnego,
 • korygowanie podatku naliczonego,
 • przepis przejściowy obowiązujący w stosunku do „starych” wierzytelności.

2. Rozliczanie podatku naliczonego:

 • nabycie towaru lub usługi warunkiem odliczania podatku naliczonego,
 • rozliczeniepodatkunaliczonegowprzypadkuwystąpieniakorektypodstawyopodatkowaniausprzedawcy,
 • odwrotne opodatkowanie a podatek naliczony.

3. Miejsce świadczenia usług – zmiany od 2019 roku.

4. Definicja pierwszego zasiedlenia budynku w świetle wyroku TSUE C-308/16 – propozycje zmian w ustawie VAT.

5. Rozliczanie podatku VAT od kosztów poniesionych w związku z używaniem samochodu „osobowego” do celów działalności gospodarczej i wpływ tego rozliczania na koszty podatkowe.

6. Odwrócone opodatkowanie dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych:

 • import usług – rozpoznanie czynności, data powstania obowiązku podatkowego, wykazywanie w deklaracji,
 • nabycie towarów, dla których podatnikiem jest nabywca – rozpoznanie czynności, wykazywanie w deklaracji.

7. Odwrócone opodatkowanie z załącznika 11 i 14:

 • zasady odwróconego opodatkowania,
 • terminy wykazywania odwróconego opodatkowania,
 • planowane zmiany od 01.07.2019.

8. Nowa deklaracja VAT-7.

9. Autonomia prawa podatku od towarów i usług w stosunku do prawa cywilistycznego – sprzedaż małżonkowi.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN – posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Czas trwania i forma kształcenia: 10:00-15:00, wykład

Zajęcia poprowadzi: pracownik firmy audytorskiej, wieloletni naczelnik wydziału podatków pośrednich w Urzędzie Skarbowym, praktyk - główny księgowy.
Cena za udział w szkoleniu: 370,00 PLN od osoby - w cenę wliczono materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch oraz imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub przelew na konto do 7 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelewNumer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
Pobierz formularz »