Organizacja roku szkolnego 2019/2020 oraz sporządzanie arkuszy organizacji w świetle obowiązujących przepisów

Data: 1.03.2019   Godzina: 10:00
Miejsce: Kraków, ul. Lubicz 5 - Hotel Europejski

Cele szkolenia: Poznanie i utrwalenie wiedzy dotyczącej przepisów związanych z przygotowaniem organizacji roku szkolnego oraz arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2019/2020. Analiza przepisów prawa, w tym wynikająca ze zmian w przepisach dotyczących przygotowania arkusza organizacji szkoły. Określenie zadań dyrektora do opracowania arkusza organizacji szkoły.

Szkolenie adresowane jest: Do dyrekcji placówek oświatowych.

Efekt szkolenia: Po szkoleniu uczestnik zna zasady związane z organizacją roku szkolnego 2019/2020 oraz sporządzania arkuszy organizacji w świetle obowiązujących przepisów.

Program szkolenia:

 1. Program szkolenia:
  1. Podstawy prawne opracowania arkusza szkoły lub przedszkola.
  2. Zadania dyrektora szkoły lub przedszkola oraz organu prowadzącego w procesie opracowywania arkusza organizacji szkoły lub przedszkola.
  3. Zmiany wynikające z nowelizowanych przepisów prawa oświatowego i ich wpływ na tworzenie arkuszy organizacji szkół.
  4. Ramowe plany nauczania (liczba godzin dydaktycznych dla ucznia, podział na grupy).
  5. Harmonogram opracowywania arkusza.
  6. Opiniowanie i zatwierdzanie arkusza.
  7. Czy organom prowadzącym wolno wydawać własne zalecenia do arkuszy organizacyjnych?
  8. Sposób dokonywania zmian w arkuszu organizacyjnym – aneksy wrześniowe i kolejne.
  9. Arkusz organizacji jako informacja publiczna.
  10. Zasady sporządzania aneksów do arkusza organizacyjnego.
  11. Przykładowe orzecznictwo sądowe dotyczące omawianych zagadnień, w tym sądy pracy.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN – posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Czas trwania i forma kształcenia: 10.00-15.00, wykład

Zajęcia poprowadzi: konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, były długoletni dyrektor szkoły. Certyfikowany trener „MANAGEMENT im BILDUNGSSEKTOR” – „TRAIN the TRAINER”, Akredytowany Ekspert ©KFE & Akredytowany Trener Instytutu Konsultantów Europejskich. Lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół. Autor licznych artykułów z zakresu zarządzania oświatą i publikacji książkowych.
Cena za udział w szkoleniu: 370,00 PLN od osoby w cenę wliczono materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch oraz imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub wpłata przelewem na konto po szkoleniu do 7 dni

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelewNumer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
Pobierz formularz »