E-faktury – elektroniczne faktury obowiązujące już od 18 kwietnia 2019 r. oraz bieżące rozliczenia podatku VAT, wyroki NSA, urzędowe interpretacje Ministerstwa Finansów w gminach, starostwach i JST

Data: 27.03.2019   Godzina: 10:00
Miejsce: Kraków, ul. Lubicz 5 - Hotel Europejski

Program szkolenia: 

Zmiany uchwalone w podatku VAT obowiązujące w 2019 r.:

 1. E-faktury – elektroniczne faktury obowiązujące już od 18 kwietnia 2019 r.przy zamówieniach publicznych,koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. (Ustawaz dnia 9 listopada 2018 r.o elektronicznym fakturowaniuw zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym):
 • definicja faktury elektronicznej i innych dokumentów elektronicznych,
 • obowiązek zamawiającego do odbioru faktur elektronicznych,
 • wyłączenia obowiązku stosowania tych faktur,
 • platforma do przesyłania faktur elektronicznych,
 • konta obowiązkowe na platformie, uwierzytelnienie użytkownika,
 • dane w fakturze elektronicznej – obowiązkowe oraz dodatkowe,
 • terminy, od których obowiązuje przesyłanie i odbiór faktur elektronicznych.

2. Nowe wzory deklaracji VAT-7 od stycznia 2019 r.

3. Stawki podatku VAT w 2019 r.

4. Korekty należnego i naliczonego VAT z tytułu „złych długów” – po 90 dniach.

5. VAT od bonów jednego lub różnego przeznaczenia.

6. WIS – Wiążąca Informacja Stawkowa – zapewniająca prawidłowość opodatkowania VAT.

7. Kasy fiskalne w 2019 r. w jednostkach samorządowych – zwolnienia lub obowiązek.

8. Wykreślenie z rejestru czynnych podatników VAT.

Korekty rozliczeń podatku VAT za 2018 r. do deklaracji za styczeń 2019 r. – przykłady liczbowe.

Bieżące rozliczenia VAT wg najnowszego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego
oraz interpretacje urzędowe Ministra Finansów:

 1. Faktury wadliwe, nierzetelne – korekty, prawo lub zakaz obniżki VAT.
 2. Czynności (transakcje) w ramach jednej Gminy.
 3. Obniżki VAT przy nabyciu (wznoszeniu) budynku – używanego przez jedną jednostkę.
 4. Obniżki VAT przy nabyciu (wznoszeniu) budynku – używanego przez kilka jednostek.
 5. Przekazanie budynku dla jednostki budżetowej a prawo do obniżki VAT.
 6. Termoizolacja, remonty budynku a prawo do obniżki VAT.
 7. Wybór pre-wskaźnika z ustawy, z rozporządzenia lub wyliczonego przez JST.
 8. Pre-wskaźnik dla Gminy przy różnych rodzajach działalności.
 9. Pre-wskaźnik lub struktura obrotu poniżej 2%.
 10. Pobierane opłaty przez Gminę lub podległe jednostki– wg wyroków WSA, NSA:
 • obiady szkolne – uczniów, nauczycieli oraz pozostałego personelu,
 • przedszkola – pobyt dzieci po godz. 1300,
 • DPS, GOP, MOPS – wpłaty (w tym od członków rodziny),
 • duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych,
 • opłaty za żłobki.

11. Rozliczanie VAT przez utworzone przez Gminne Zespoły Obsługi.

12. Sprzedaż towarów i usług warsztatów terapii zajęciowej.

13. Opłaty pobierane za odbiór odpadów (śmieci).

14. VAT od usług najmu, dzierżawy.

15. Refakturowanie „mediów” (energia, ciepło gaz, woda).

16. VAT od sprzedaży lokali, budynków gruntów i korekty obniżek VAT.

17. Podatek od nieruchomości od wynajmowanych lokali.

18. Użyczenie (nieodpłatne udostępnienie) lokalu, budynku, gruntu.

19. Nieodpłatne wydanie towarów lub świadczenie usług na cele osobiste pracowników.

20. Wydatki na reklamę i reprezentację – prezenty o różnej wartości.

Planowane zmiany, które zostaną wprowadzone w trakcie 2019 r.

 1. Obowiązkowa podzielna płatność na wybrane towary i roboty budowlane.
 2. Faktury do paragonu fiskalnego tylko z NIP-em nabywcy.
 3. Centralny Rejestr Faktur VAT.
 4. Likwidacja deklaracji VAT-7 i VAT-7K.
 5. Kasy z paragonami online.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN – posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Czas trwania i forma kształcenia: 10.00-15.00, wykład

Zajęcia poprowadzi: Tadeusz Moczuło – doświadczony i ceniony wykładowca, ekspert z zakresu podatku od towarów i usług (VAT), procedur kontrolnych, postępowania podatkowego oraz odwoławczego, wieloletni pracownik Izby Skarbowej oraz UKS (były naczelnik wydziału kontroli podatkowej).
Cena za udział w szkoleniu: 380,00 PLN od osoby – w cenę wliczono materiały szkoleniowe, kawę, lunch

Forma płatności: zapłata gotówką lub przelew na konto do 7 dni po szkoleniu

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelewNumer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
Pobierz formularz »