Dokumentacja pracownicza po zmianach przepisów w 2019 roku – nowe akta osobowe

Data: 12.03.2019   Godzina: 10:00
Miejsce: Kielce, ul. Henryka Sienkiewicza 78 – BEST WESTERN Grand Hotel

Cel szkolenia: przekazanie aktualnych informacji z zakresu prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

Szkolenie adresowane jest: do pracowników działów kadr.

Efekt szkolenia: po szkoleniu uczestnik wie jak prowadzić dokumentację pracowniczą po zmianach przepisów od 1.01.2019 r.

Program szkolenia:

 1. Wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy:
  • regulamin pracy i regulamin wynagradzania zgodnie z kodeksem pracy,
  • obwieszczenia, zarządzenia i porozumienia obowiązujące w zakładzie.
  • Prowadzenie akt osobowych od 1.01.2019:
  • nowy sposób prowadzenia akt osobowychwg rozporządzenia MRPiPS z 10.12.1018 r.,
  • dane osobowe pracownika i osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  • dokumenty przechowywane w aktach,
  • umowa o pracę – rodzaje umów i zasady ich zawierania,
  • niezbędne elementy umowy,
  • informacje o warunkach zatrudnienia – sposób sporządzania,
  • wnioski i oświadczenia pracownika.
  1. Ewidencja czasu pracy i inne dokumenty zgodnie z zasadami wprowadzonymi od 1.01.2019 r. – wnioski dotyczące wynagrodzeń, ewidencja czasu pracy, ewidencje wynagrodzeń, ewidencje w zakresie BHP itp.
  2. Dokumenty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz sposób ich przechowywania:
  • badania lekarskie – zasady dotyczące skierowań na badania profilaktyczne,
  • szkolenia bhp – zaświadczenia, terminy prowadzenia szkoleń itp.,
  • inne dokumenty i oświadczenia dotyczące bhp.
  1. Rozwiązywanie stosunków pracy i wydawanie świadectw pracy:
  • tryb i formy rozwiązywania umów o pracę,
  • podstawowe problemy przy rozwiązywaniu umów,
  • zasady wydawania świadectw pracy Kodeksu pracy,
  • treść świadectwa pracy i sposób jego wypełniania,
  • zasady prostowania i uzupełniania świadectw pracy.
  1. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej od 1.01.2019 r.
  2. Nowe zasady archiwizowania dokumentacji pracowniczej i akt osobowych pracownika obowiązujące
   od 1.01.2019 r.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenie.

Czas trwania i forma kształcenia: 10.00-15.00, wykład

Zajęcia poprowadzi: prawnik, Inspektor Pracy, praktyk, doświadczony i ceniony wykładowca, stały współpracownik firmy.

Cena za udział w szkoleniu: 370,00 PLN od osoby w cenę wliczono materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch oraz imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu

Forma płatności: zapłata gotówką w dniu szkolenia lub przelew na konto po szkoleniu do 7 dni

Numer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001

Nazwa firmy

Adres

NIP

Imię i nazwisko uczestnika/ów

Telefon kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Telefon osoby zgłaszającej

Adres email osoby zgłaszającej

Oświadczam, że zapoznałem (am)
się i akceptuję Regulamin szkoleń

Forma płatności
GotówkaPrzelewNumer konta: 25 8589 0006 0000 0024 2989 0001
Pobierz formularz »